Den norske idealstaten

2017 – 2018
Alt Går Bra

 

AGBidealstatencut

 

Den norske idealstaten er et prosjekt initiert av kunstnergruppen Alt Går Bra. Prosjektet er basert på Platons bok Staten, som et utgangspunkt for visjoner om en bedre fremtid for det norske samfunnet. Den norske idealstaten gjennomføres i tre stadier: en spørreundersøkelse, deretter folkeforsamlinger og til slutt en publikasjon.
I spørreundersøkelsen Din personlige idealstat utformer Alt Går Bra våpenskjold basert på folkets visjoner for hvordan de ønsker at fremtidens Norge skal se ut.
I prosjektet Den norske idealstaten tar Alt Går Bra utgangspunkt i sin stilling som kunstnere for å bidra til produksjon og formidling av nye visjoner, og synliggjøre folkets ytringer. Prosjektet er Alt Går Bras debattinnlegg i diskusjonen om samtidskunstens elitisme, relevans og verdi i dagens samfunn. Kunstnerne samarbeider med en rekke forskere, kunstnere og institusjoner både nasjonalt og internasjonalt i dette ambisiøse og omfattende prosjektet som avsluttes med en publikasjon. Publikasjonen kommer i etterkant av folkeforsamlingene som vil bli holdt på flere steder og i samarbeid med en rekke institusjoner fra nord til sør i landet – PARK. / LevArt, Levanger er først ute i 2018.

Alt Går Bra​ er en kunstnergruppe som undersøker krysningspunktene mellom kunst og politikk gjennom utstillinger, forestillinger, diskursive arrangementer og publikasjoner. Siden 2015 har de gjennomført og produsert en rekke arrangementer, opplesninger, performancer, forelesninger, studier og publikasjoner, blant annet den pågående internasjonale foredragsrekken Tout Va Bien-series i samarbeid med Bergen Kunsthall/Landmark, fra 2015, og publikasjonene The Mimeograph, A Tool for Radical Art and Political Contestation og A Moi le Plaire, a Toi le Faire, 2016.

Den norske idealstaten er støttet av Fritt Ord, Billedkunstnernes Vederlagsfond, KORO-URO, Levanger kommune og Hordaland fylke

altgarbra.org