Den norske idealstaten

(2017 – 2018)
Alt Går Bra

 

 


Bilde: Alt Går Bra

 

Den norske idealstaten / Alt Går Bra: Forsamlingen
7.-9. september
Sted: LevArt, Kirkegata 11

 

Hvor ofte har du muligheten til å snakke om samfunnet du drømmer om? Fra 7. til 9. september 2018 er du invitert til å være publikum på folkeforsamlingen, «Den norske idealstaten», på LevArt. Dette vil være et forum for dialog med flere talere, alle innbyggere i Levanger, som vil dele sine (positive) visjoner for et rettferdig samfunn. Din rolle er like viktig som deres – å starte en dialog og en prosess der vi aktivt forestiller oss et bedre samfunn og hvordan vi kan organisere oss rundt våre ønskede ideer.

Dette prosjektet, som handler om borgernes engasjement, om muligheten for felles forestillinger og sosiale drømmer, er initert og tilrettelagt av kunstnergruppen Alt Går Bra (Tout Va Bien).  Filosof, Platonkjenner og forsker på dialogisk praksis, Tor Freyr, vil delta under hele arrangementet i Levanger. Som en del av arrangementet vises også en utstilling i to deler. Den ene viser malerier basert på visjonene til befolkningen for et bedre samfunn gjennom samtaler med kunstnerne. Den andre presenterer skisser og modeller fra over hundre arkitektstudenter som har arbeidet med Alt Går Bra i utarbeidelsen av forslag til et forsamlingssted i parken i Levanger. Studentene er fra Paris La Villette Higher School of Architecture (ENSAPLV), Paris, Frankrike, og Bergen Arkitektskole (BAS), Bergen.

 

Fredag 7. sept
18.00 – 20.00 – utstillingsåpning

Lørdag 8. september
10.00 – 16.30 – Forsamling
19.00 – Bakgårdsfest, SV-huset, Kirkegt 69

Søndag 9.september 
10.00-16.30 – Forsamling

 

«Den norske idealstaten» gjennomføres på fem steder i Norge. Prosjektet er basert på Platons bok Staten, som et utgangspunkt for visjoner om en bedre fremtid for det norske samfunnet og for folkeforsamlinger på de ulike stedene. I Levanger inngår prosjektet som en del av PARK., et flerårig prosjekt i LevArt som har sin bakgrunn i Levanger kommunes beslutning om å endre den gamle skolegården omkring LevArts lokaler til en ny park for befolkningen. Prosjektet avsluttes med en forsamling og munner samtidig ut i et fysisk grep om parken i form av et forsamlingssted; lik en gresk agora, et sted for å fremtre, for taler og for samtaler. Slik peker kunstnerne på parken som et potensielt sentrum for byens kunstneriske, åndelige og politiske liv.

Alt Går Bra er en kunstnergruppe som undersøker krysningspunktene mellom kunst og politikk gjennom utstillinger, forestillinger, diskursive arrangementer og publikasjoner. Siden 2015 har de gjennomført og produsert en rekke arrangementer, opplesninger, performancer, forelesninger, studier og publikasjoner, blant annet den pågående internasjonale foredragsrekken Tout Va Bien-series i samarbeid med Bergen Kunsthall/Landmark, fra 2015, og bøkene The Mimeograph, A Tool for Radical Art and Political Contestation, Victor Charlie og A Moi le Plaire, a Toi le Faire, 2016.

Tor Freyr er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Han har hovedfag i filosofi fra Universitetet i Oslo (2004, Plato and Feminism) og doktorgrad fra Uppsala universitet (2016, The Social Aspect of Plato’s Ethics). Han har også videreutdanning i dialogisk praksis fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hans forskningsinteresser er Platons filosofi, dydsetikk, eksistensfilosofi, filosofiske samtaler, dialogisk praksis, sosial læring og pedagogisk filosofi.

Den norske idealstaten er støttet av Fritt Ord, Billedkunstnernes Vederlagsfond, KORO-URO, Levanger kommune og Hordaland fylke

www.altgarbra.org

 

 

35144025_1772578056156519_2871132719083945984_o
35144025_1772578056156519_2871132719083945984_o
35114092_1772578379489820_9106266652562948096_o
35114092_1772578379489820_9106266652562948096_o
35195804_1772578416156483_3801263189031649280_o
35195804_1772578416156483_3801263189031649280_o
35143767_1772578592823132_9213933579933843456_o
35143767_1772578592823132_9213933579933843456_o
35143411_1772578522823139_4398438323790544896_o
35143411_1772578522823139_4398438323790544896_o
35224881_1772578559489802_8127300162486796288_o
35224881_1772578559489802_8127300162486796288_o
35359419_1778096302271361_3827976760331337728_o
35359419_1778096302271361_3827976760331337728_o
35428321_1778096135604711_5779723643252637696_o
35428321_1778096135604711_5779723643252637696_o
35388014_1778096648937993_1058821240757682176_o
35388014_1778096648937993_1058821240757682176_o
35426498_1778095922271399_5417896558647574528_o
35426498_1778095922271399_5417896558647574528_o
35414064_1776815019066156_7638727729688346624_o
35414064_1776815019066156_7638727729688346624_o
35079499_1772578429489815_4947166875990622208_o
35079499_1772578429489815_4947166875990622208_o
35476818_1778096815604643_5498826635996037120_o
35476818_1778096815604643_5498826635996037120_o
35362297_1778096025604722_2001347712171114496_o
35362297_1778096025604722_2001347712171114496_o
35360801_1778096535604671_7591398044784918528_o
35360801_1778096535604671_7591398044784918528_o
35429410_1778096795604645_7028195817869541376_o
35429410_1778096795604645_7028195817869541376_o
35522865_1778096542271337_1443900797266952192_o
35522865_1778096542271337_1443900797266952192_o
35427454_1776814669066191_6943932639740952576_o
35427454_1776814669066191_6943932639740952576_o
35465321_1776813419066316_6241955741704388608_o
35465321_1776813419066316_6241955741704388608_o
35376901_1776812789066379_185141862443515904_o
35376901_1776812789066379_185141862443515904_o
35496501_1778218045592520_4448305307868725248_o
35496501_1778218045592520_4448305307868725248_o
35540079_1778218055592519_7281629361126506496_o
35540079_1778218055592519_7281629361126506496_o
35342464_1778218075592517_62412888492474368_o
35342464_1778218075592517_62412888492474368_o

Foto: Siv Hilde Meen