Den norske idealstaten

(2017 – 2018)
Alt Går Bra

 

 


Foto: Alt Går Bra

 

Den norske idealstaten / Alt Går Bra
9.-17. Juni
Åpning 9. Juni kl 13.00
Sted: LevArt, Kirkegata 11.

Alle arrangementer er gratis og åpent for alle!

 

Hvor ofte har du muligheten til å snakke om samfunnet du drømmer om? Måten samfunnet organiseres på er avgjørende for noen av de viktigste aspektene i livene våre. Verdier som vi som samfunn støtter eller avviser, danner fundamentet for viktige beslutninger. Dette gjelder avgjørelser som angår krig og fred, hvordan rikdom fordeles og hva som er en bærekraftig utvikling. Kvaliteten på utdanning, helsetjenester og offentlig transport, hvordan vi bor, arbeider og lever sammen, alt dette er resultater av politiske kamper. I et demokrati kan alle ideelt sett ta ansvar for hvordan samfunnet er organisert. I Kulturuka i Levanger, 9.-17.juni, inviterer kunstnergruppen Alt Går Bra befolkningen til å reflektere over og samtale om sine visjoner for et rettferdig samfunn gjennom utstillinger, intervjuer, lesegrupper og en «retorikkskole».

Utstillingen «Historiske faner og fotografier av lokale opptog og forsamlinger» vises som en del av prosjektet i samarbeid med Bymuseet i Levanger og Levanger Fotomuseum. Onsdag 13.juni vil prof. Nina Volckmar / NTNU holde et foredrag om fanenes historie.

 

Program 9.-17.juni:

9 juni kl 13.00 :
Utstillingsåpning: «Den norske Idealstaten»
«Historiske faner og fotografier av lokale opptog og forsamlinger»  vises som en del av prosjektet i samarbeid med Bymuseet i Levanger og Levanger Fotomuseum.

Åpningstider daglig fra 14.00-19.00

13 juni kl 18.00 
“I nasjonsbyggingens tjeneste. Skolefanen som forskningsmateriale.”
Foredrag ved professor Nina Volckmar / NTNU, i samarbeid med Bymuseet i Levanger og Levanger Fotomuseum.

14. Juni kl 18.00-18.40
Presentasjon av utstillinger og programmet som en del av Kunstvandringen i kulturukeprogrammet.

………………

Daglig 10.-17.juni 14.00-16.00: Omvisning i utstillingen. Her kan du oppdage malerier basert på visjonene til den norske befolkningen for et bedre samfunn gjennom samtaler med kunstnerne. Her får du også vite mer om historien og symbolene bak prosjektet. Skisser og modeller fra arkitekstudenter som har arbeidet med Alt Går Bra i utarbeidelsen til forslag om hvordan bruke parkområdet utenfor Levart som forsamlingssted (assembly) vises som en del av utstillingen. Studentene er fra Paris La Villette Higher School of Architecture (ENSAPLV), Paris, Frankrike – og Bergen Arkitektskole (BAS), Bergen.

Daglig 10.-17.juni 16.00-17.00: Private intervjuer om visjoner for et bedre samfunn i forbindelse med en spørreundersøkelse. Kanskje vil din drøm bli gjenskapt i form av et maleri.

Daglig, 10.-17.juni 17.00-18.00: «Retorikkskolen»: Den gamle retorikkdisiplinen tas i bruk som et verktøy til å forstå de diskusjonene som omgir oss og vår egen samtid.

Daglig, 10.-17.juni 18.00-19.00: Lesegruppe: Platons «Staten» er stadig en av hovedreferansene til diskusjoner om hva som er et rettferdig samfunn. Her kan du bli med og lese deler av dette sentrale verket sammen med kunstnerne.

Kunstnerne er til stede under hele Kulturuka. Velkommen!

Takk til Levanger kunstforening for lån av lokaler til utstillingen «Historiske faner og fotografier av lokale opptog og forsamlinger».

 

«Den norske idealstaten» er et prosjekt initiert av kunstnergruppen Alt Går Bra som gjennomføres på fem steder i Norge. Prosjektet er basert på Platons bok Staten, som et utgangspunkt for visjoner om en bedre fremtid for det norske samfunnet. I Levanger inngår prosjektet som en del av PARK., et flerårig prosjekt i LevArt som har sin bakgrunn i Levanger kommunes beslutning om å endre den gamle skolegården omkring LevArts lokaler til en ny park for befolkningen. Fra september 2017 til september 2018 initierer Alt Går Bra en rekke møter, spørreundersøkelser og forsamlinger i samarbeid med folk i Levanger. «Den norske idealstaten» avsluttes med en større folkeforsamling 7.-9. september 2018. Prosjektet munner samtidig ut i et fysisk grep om parken i form av et forsamlingssted; lik en gresk agora, et sted for å fremtre, for taler og for samtaler. Slik peker kunstnerne på parken som et potensielt sentrum for byens kunstneriske, åndelige og politiske liv.

Alt Går Bra er en kunstnergruppe som undersøker krysningspunktene mellom kunst og politikk gjennom utstillinger, forestillinger, diskursive arrangementer og publikasjoner. Siden 2015 har de gjennomført og produsert en rekke arrangementer, opplesninger, performancer, forelesninger, studier og publikasjoner, blant annet den pågående internasjonale foredragsrekken Tout Va Bien-series i samarbeid med Bergen Kunsthall/Landmark, fra 2015, og bøkene The Mimeograph, A Tool for Radical Art and Political Contestation, Victor Charlie og A Moi le Plaire, a Toi le Faire, 2016.

Den norske idealstaten er støttet av Fritt Ord, Billedkunstnernes Vederlagsfond, KORO-URO, Levanger kommune og Hordaland fylke

www.altgarbra.org