Landscape #2

24.febr – 24.april

Carlos Alberto Correia

Åpning onsdag 24.februar kl 19.00
dj og åpen bar til kl 23.00

 

 

Utstillingen «Landscape#2» presenterer oss for en serie bilder som er vakre, ofte forstyrrende og alltid basert på en rigorøs undersøkelse der noen faste premisser ligger til grunn. Correias arbeider refererer til naturen, men fordi naturen er uendelig, (den har vært her før vi kom, den omgir oss men vi er også selv natur), viser ordet «natur» til noe som vi ikke kan ha noen egentlig eller fullstendig kunnskap om. Det er i det spenningsfeltet som oppstår mellom de ulike måtene naturen fremtrer på, dens presentasjon, og alle de mulige representasjonene av den, at Correias ulike landskapsbilder blir til.

Det sentrale verket i utstillingen, From 1013 possible landscapes, består av 23 av i alt 1013 mulige landskap som alle er generert fra den samme pakken med lysbilder; “10 Mounted Color Slides Niagara Falls”. Tallet 23 er basert på antall dager utstillingen er åpen. Ved en overlappingsprosses skapes nye og fantasifulle fremstillinger av Niagara Falls som alle utfordrer vår forforståelse av hvordan et av verdens mest avbildede landskap ser ut. De nye bildene er mystiske og eksotiske, de er en bevisst forvrengning av virkeligheten og peker slik på det faktum at alle de andre bildene som sirkulerer av Niagara Falls heller ikke er «sanne».  Utover den visuelle kvaliteten på bildene leker verket med ideen om hvor mange representasjoner det fortsatt er mulig å generere av den verdensberømte utsikten. Vil ikke alle representasjoner av dette overveldende landskapet alltid være referanser til andre referanser – et spekter av bilder i en kontinuerlig prosess av overlappinger?

Correias fremstillinger av landskap tiltrekker oss i kraft av sine visuelle egenskaper, men forstyrrer også ved å antyde at de kan være usanne. Som serie inviterer de oss til å reflektere over bilders bruk og ulike betydningslag i vår egen tid.

 

Carlos Alberto Correia er født i Portugal (1989) og bor og arbeider for tiden i Trondheim. Han har internasjonal MA fra kunstakademiet i Trondheim (2015) og har tidligere studert estetikk og maleri ved blant annet kunstakademiet i Lisboa, Portugal. ( 2013, 2011) Han har deltatt på en rekke utstillinger i Portugal, og deltok nylig på den 39. Trøndelagsutstillingen (2015).