P1 – et mobilt atelier for kunstnere i skolen

Okt 2019 – aug 2020
P1
Kunstkollektivet Tenthaus med Sissel Mutale Bergh, Ida Warholm Bjørken og Amy Franceschini og Lode Vranken / Future Farmers. 

 

 

 

Fra oktober 2019 til juni 2020 lander P1, kunstkollektivet Tenthaus sin helt nye mobile plattform for samarbeid mellom kunstnere og elever, i den nye parken som vokser fram på den gamle skolegården i Levanger sentrum.

P1 består av to moduler og et residensprogram for kunstnere som er satt sammen av Tenthaus. Modulene er tilrettelagt som verksted, produksjonslokale og kunstneratelier. Atelieret er både et rom der kunstneren kan finne arbeidsro, og samtidig et sted der elevene får innblikk i kunstnerens arbeidsdag gjennom de store glassdørene den er utstyrt med. Verkstedet inneholder alt nødvendig utstyr og verktøy for et spennende samarbeid mellom kunstnere og barn og unge.

ENDRINGER PÅ GRUNN AV KORONA
P1 i Levanger vil være vert for tre kunstnerresidenser. Først ut var kunstkollektivet Tenthaus selv i samarbeid med arkitekt Thomas Holth. Fra oktober til desember 2019 etablerte de modulene i den fremtidige parken i Kirkegt 11 i samarbeid med Levanger ungdomsklubb og elever fra Levanger ungdomsskole. De følgende residensene har blitt noe endret på grunn av koronapandemien. Sissel Mutale Berghs residensperiode fra januar til mars 2020, måtte endre form da skoler og kulturarrangementer stengte. Den påbegynte workshopen med elever fra ungdomsskolen vil avsluttes når skolene er kommet i gang igjen. Kunstkollektivet Future Farmers v / Amy Franceschini og Lode Vranken skulle besøkt P1 fra april, men på grunn av reiserestriksjoner må deres opphold avlyses. Vi kommer tilbake med ny informasjon om dette samarbeidet. I stedet er det den Inderøy-baserte kunstneren I da Warholm Bjørken og hennes prosjekt «Tidsreise» som avslutter våren. En ny residensperiode med kunstkollektivet Tenthaus og Thomas Holth  kommer denne sommeren, og avslutter P1s periode i Levanger som nå er forlenget til ut august.

Med dette prosjektet bygger Tenthaus på sin rike erfaring fra tverrfaglige samarbeid mellom kunstnere og elever i Oslo-skolen over mange år. Når P1 inntar den asfalterte parkeringsplassen reetableres samtidig den gamle skolegården i Levanger som et nytt sted for felles læring.

 

Tenthaus er et kunstkollektiv og et visningssted for kunst basert i Oslo med kjernemedlemmene Helen Eriksen, Stefan Schröder, Ebba Moi og Mechu Rapela. Tenthaus ble startet i 2009 da de initierte et atelier på Sinsen skole i Oslo. Siden har de etablert arbeidssteder for kunstnere både på Hersleb skole (2010) og på Sofienberg skole (2011-2013), og et kollektivt arbeidssted og visningsrom i Maridalsveien 3 i Oslo. Gjennom sin praksis har Tenthaus etablert skolen som et relevant arbeidssted for kunstnere og den fremtidige skolen som et sted som har et kunstatelier. I 2016 samlet kunstnerne bak Tenthaus sine erfaringer fra et langvarig arbeid med kunstnerisk praksis i skolen, og ga ut publikasjonen Tenthaus Toolkit – Artists in Schools.

Tenthaus Toolkit – Artists in Schools er et sett med verktøy for bruk i skolen, og for at skolen blir et sted for produksjon av kunst. Gjennom en rekke tekster og eksempler defineres noen verktøy som kan være nyttige når en skole ønsker å jobbe med en kunstner eller omvendt. Boka er basert på kunstnerne bak Tenthaus sin egen praksis, og gjennom den deler de noen verktøy med kunstnere, skoler, politikere og andre beslutningstakere som er involvert i eller interessert i disse spørsmålene. Målet er å finne gode strategier for hvordan en visuell kunstner kan delta i den norske offentlige skolen.

 

Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen, Norsk Kulturråd, KORO, Levanger kommune, Trøndelag fylkeskommune og Oslo kommune.

tenthaus.no

 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
DSC_0465
DSC_0465
DSC_0519
DSC_0519
DSC_0526
DSC_0526
DSC_0550
DSC_0550
DSC_0553
DSC_0553
DSC_0582
DSC_0582
DSC_0584
DSC_0584
DSC_0632
DSC_0632
DSC_0642
DSC_0642
DSC_0653
DSC_0653
DSC_0657
DSC_0657
DSC_0675
DSC_0675

Foto: Siv Hilde Meen

 

DSC_5016-web
DSC_5016-web
DSC_5021-web
DSC_5021-web
DSC_5032-web
DSC_5032-web
DSC_5061-web
DSC_5061-web
DSC_5065-web
DSC_5065-web
DSC_5092-web
DSC_5092-web
DSC_5106-web
DSC_5106-web
DSC_5138-web
DSC_5138-web
DSC_5144-web
DSC_5144-web
DSC_5162-web
DSC_5162-web
DSC_5205-web
DSC_5205-web
DSC_5210-web
DSC_5210-web
DSC_5211-web
DSC_5211-web
DSC_5217-web
DSC_5217-web
DSC_5260-web
DSC_5260-web
DSC_5324-web
DSC_5324-web
DSC_5271-web
DSC_5271-web
DSC_5295-web
DSC_5295-web
DSC_5308-web
DSC_5308-web
DSC_5316-web
DSC_5316-web

Foto: Siv Hilde Meen

 

—-

 

Sissel M Bergh
P1 residens
“AJMOEJIMH AJTOEJIMH”

 

Under Sissel M Berghs residensperiode i P1 kommer hun til å fortsette sine arbeidsprosesser med utgangspunkt i den indre logikk i sørsamisk språk, som kan synliggjøre landskapet rundt oss og forandre fortellingene om fortiden. Skoleelever fra Levanger ungdomsskole vil bli invitert til å delta i workshopen «Mitt indre kart over Levanger», hvor det arbeides med betydningen av sted, om fortidens spor og fremtidens bilder. Hver enkelt av elevene vil arbeide med sitt eget kart . Deretter vil dette kombinere i et stort kart som vi sammen utvikler – et kart hvis innhold vil defineres av elevene og den dialog som skjer underveis.

I 2012 inviterte LevArt Sissel M Bergh og Frode Fjellheim under deres prosess med Dalvedh, for å lage en forskningsstasjon for Levanger. Året før hadde det vært et historieseminar i regi av Levanger kommune og NTNU med tema Levanger gjennom 1000 år, hvor samisk kultur, historie og påvirkning var totalt fraværende. Forskningsstasjonen skulle hente fram de fortellinger og spor som finnes. På denne måten kom Levangers samiske arv opp igjen og ble inkludert i boken som ble laget i etterkant av historieseminaret. Bergh vil arbeide videre med samiske spor i Innherred, mens hun befinner seg på Levanger.

Sissel M. Bergh er en kunstner fra Sørvest Saepmie / Trøndelag – som arbeider med mange ulike former for kunnskap. Hennes verk virkeliggjøres i ulike teknikker og materialer, for å speile sammensatthet og biodiversitet. Gjennom film, objekter, maleri, tegning, tekst og interaksjoner,  undersøker hun hvordan vi kan relatere til og forstå den fysiske og usynlige verden: Hvordan lese minne, makt, magi, land, relasjoner og selv kunsten, på ny? De seneste år har hun fokusert på det sørsamiske språkets indre logikk, som verktøy for å forstå nærområdenes landskap og forandre fortellingene om fortiden.

Sissel M. Bergh har deltatt i en rekke utstilllinger og prosjekter nasjonalt og internasjonalt. I 2019 var hun del av GIBCA Gøteborg Internasjonale Biennale for Samtidskunst. I 2020 vil hun være del av Nirin, den 22. Biennalen i Sydney. Hennes siste større soloutstilling var “Okside rïhpesieh”(Dørene åpner seg) på Sámi Dáiddáguovdas i 2018. Bergh er utdannet ved Statens kunstakademi i Oslo og  University of Technology i Durban, South Africa. Hun var basert i Lusaka, Zambia i flere år,  før hun etablerte seg i Tråante/Trondheim i 2009.

 

Sissel M. Bergh, Maadtegen vuelie (Rotens sang), 2019, Foto: Hendrik Heitler, GIBCA 2019

 

—-

 

Ida Warholm Bjørken
P1 residens april/mai
“Tidsreise”

 

Workshopen som Ida Warhold Bjørken vil gjennomføre sammen med skoleelever, er basert på en tekst skrevet av kunstneren selv med tittel “Kjære tippoldebarn” (2015). Teksten er formulert som et brev til et fremtidig tippoldebarn, en slektning man sannsynligvis ikke vil rekke å møte. Intensjonen med workshopen er at den skal være en sosial møteplass der deltagerne sitter sammen i en stor sirkel og spikker, mens de samtaler om hva tid og ivaretakelse kan bety for mennesker. Hvordan kan man for eksempel ta vare på en trefigur slik at ens tippoldebarn får oppleve den? Eller, på hvilken måte er en figur annerledes enn en harddisk eller en digital sky fylt med bilder?

Deltagere på workshopen spikker en cirka 20 cm høy figur. De vil kunne velge mellom tre formater som utgangspunkt; hjerte, sirkel/ball eller menneskeform. Det vil være en kort intro til riktig knivbruk i forkant av utføringen av oppgaven. På grunn smitteverntiltak i forbindelse med Koronaepidemien foregår workshopen hovedsakelig på instagram. Du kan delta i workshopen ved å følge denne lenken: Tenthaus Oslo Instagram

Brevet “Kjære tippoldebarn” tar utgangspunkt i en survey kunstneren har tatt på websiden slaveryfootprint.org. Her kan man finne ut hvor mange slavearbeidere som jobber for en, basert på hvilke materielle verdier man eier. Under sitt residensopphold vil kunstneren arbeide med å gi fysisk form til antallet slavearbeidere som i følge undersøkelsen arbeider for henne.

Kunstneren som er bosatt på Inderøy jobber deltid på Levanger Fotomuseum i nabobygget til LevArt og har passert P1- modulene flere ganger. Som småbarnsforelder og fan av den verdenskjente svenske barnebokforfatteren Astrid Lindgren forbinder hun plasseringen av dem med «Snekkerbua» fra fortellingene om Emil i Lønneberget; de er små rom ved siden av de store husene, hvor det såkalte voksenlivet foregår.

På mange måter er Emil en kunstner i barneskikkelse. Han stiller spørsmål ved normer, bryter regler, er kreativ og har en høy assosiasjonsevne. I tillegg bruker han tiden i snekkerbua til å reflektere over det han ser og opplever, mens han skaper noe som kanskje tippoldebarna hans vil kunne oppleve, om figurene blir godt ivaretatt. I fortellingene om Emil er hver trefigur knyttet til en hendelse som førte til at Emil ble sendt til eller frivillig gikk og satte seg i «snekkerbua». Fortellingen om Emil i Lønneberget vil også være en referanse for samtalen mellom deltagerne i workshopen.

 

 

IMG_20200428_200524
IMG_20200428_200524
IMG_20200428_154753
IMG_20200428_154753
IMG_20200428_200549
IMG_20200428_200549
IMG_20200428_192205
IMG_20200428_192205

Foto: Ida Warholm Bjørken – «Tidsreise»