P1 – et mobilt atelier for kunstnere i skolen

2017 – 2019
Tenthaus Oslo

 

Perspektiv 01
Perspektiv 01
Mobilt atelier_utkast_arkitekt
Mobilt atelier_utkast_arkitekt

Tenthaus Oslo deltar i PARK. med pilotprosjektet P1 – et mobilt atelier for kunstnere i skolen. P1 skal fungere som kunstneratelier, visningsrom og møtested for kunstnere og elever. Det mobile atelieret blir bygget våren 2018 og er klart for bruk til skolestart høsten 2018. I løpet av skoleåret 2018 / 2019 vil P1 være et arbeidssted for kunstnere som på ulike måter skal involvere elever fra Levanger ungdomsskole i sitt kunstneriske arbeid på stedet. Plassert midt i prosjektet PARK. og den nye parkallmenningen i Kirkegt 11, vil P1 videre fungere som et utvidet atelier som kan huse seminarer, samtaler og kunstprosjekter.

Tenthaus Oslo er et prosjektrom initiert av de Oslo-baserte kunstnerne Helen Eriksen, Ebba Moi og Stefan Schröder. En kjerne i virksomheten deres har vært et langvarig samarbeid med den offentlige skolen, både i form av kunstprosjekter og et utvidet engasjement for skolens rolle i nærmiljøet. Tenthaus Oslo åpnet i 2010 som både et kunstnerdrevet visningsrom og en arena for Alt for Hersleb, der klassen de jobbet med fra Hersleb skole fikk en unik mulighet til å delta i workshops og prosesser rundt utstillinger på et tidspunkt da skolen deres ble nedlagt. Siden har Tenthaus vært et aktivt, åpent og prosessorientert prosjektrom for kunstnerisk praksis i et utvidet felt. I 2016 samlet kunstnerne bak Tenthaus sine erfaringer fra et langvarig arbeid med kunstnerisk praksis i skolen, og ga ut publikasjonen Tenthaus Toolkit – Artists in Schools.

Tenthaus Toolkit – Artists in Schools er et sett med verktøy for bruk i skolen, og for at skolen blir et sted for produksjon av kunst. Gjennom en rekke tekster og eksempler defineres noen verktøy som kan være nyttige når en skole ønsker å jobbe med en kunstner eller omvendt. Boka er basert på kunstnerne bak Tenthaus sin egen praksis og gjennom den deler de noen verktøy med kunstnere, skoler, politikere og andre beslutningstakere som er involvert i eller interessert i disse spørsmålene. Målet er å finne gode strategier for hvordan en visuell kunstner kan delta i den norske offentlige skolen.

 

tenthaus.no