Dalvedh* Forskningsstasjon # Levanger

9.desember 2012-20.januar 2013

Sissel M. Bergh i samarbeid med musiker og komponist Frode Fjellheim

 

dalvedh

Foto: Sissel M. Bergh (Dalvedh) 2012

 

Dalvedh*  Forskningsstasjon # Levanger
et rom for historisering om sørsamisk tilstedeværelse i Levangerområdet
*«Dalvedh» betyr det som har vært lenge borte, det som kommer til syne igjen.

Dalvedh, Forskningsstasjon # Levanger er støttet av MINK (Midtnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk) og Levanger kommune. Dalvedh er dessuten støttet av Norsk Kulturråd, Sametinget, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Høgskolen i Trøndelag.

Dalvedh, Forskningsstasjon # Levanger  muliggjøres gjennom et samarbeid mellom LevArt, Levanger Jazzklubb, www.levangerjazz.no, og Levanger museum, www.levangermuseum.com

 

Dalvedh, Forskningsstasjon # Levanger  er et midlertidig og åpent rom for historisering om sørsamisk tilstedeværelse i Levangerområdet. Det er den første av flere lokale forskningsstasjoner i Dalvedh, et pågående kunstprosjekt av billedkunstner Sissel M. Bergh i samarbeid med musiker og komponist Frode Fjellheim. Kunstnerne har knyttet til seg en rekke forskere, sørsamiske kulturbærere, historikere, arkeologer og språkvitere i dette prosjektet, som presenterer både bred undersøkelse og tankevekkende formidling av et underkommunisert aspekt i nordisk historie.

Dalvedh, Forskningsstasjon # Levanger tegner et lokalt landskap der fjorden og beitemarkene, Tomtvatnet og bygdene omkring samtidig er både Sàpmi og Norge. Det vi ser er imidlertid ikke et dobbelteksponert bilde. Det historiske landskapet som kommer til syne er flytende, men tydelig sett gjennom blikket til ulike deltagere og protagonister. Lyd, musikk og joik, tekst, objekter og foto skaper en sammensatt fortelling om historieskriving og nasjonsbygging, om makt, fortielse og avmakt.

Dalvedh, Forskningsstasjon # Levanger er et lokalt nedslag i et større prosjekt. I den mørkeste tida på året inviteres lokal befolkning og andre interesserte til både å bli bedre kjent med og til å dele egne fortellinger og kunnskap om sørsamisk tilstedeværelse i Levangerdistriktet. Dalvedh, Forskningsstasjon # Levanger presenteres som en serie med møter og eventer og en utstilling av dokumentasjon, tekst og bilder. Formatet er åpent og publikum inviteres til å komme med egne initiativ i utstillingsperioden.

Dalvedher et sørsamisk verb som refererer til noe som har vært lenge borte, noe som kommer til syne igjen. I Levanger har det sørsamiske vært fraværende fra de store fortellingene om den stedlige identiteten.

Antropolog og professor ved universitetet i Chicago, Michel-Rolph Trouillot* (1949-2012),  har vist hvordan historieskriving også produserer stillheter, hvordan individers rett til historisitet og den spesifikke og stedlige fortellingen dekkes til av behovet for relevans og store narrativer. I en tid da historie og kulturarv forventes å gi oss svar på hvem vi er, presenterer Dalvedh det vi gjør når vi ønsker å lære av historien som viktigere.

*Silencing the Past: Power and the Production of History (1995).

 

 

Sissel Mutale Bergh, (1974) Billedkunstner og skribent som bor og arbeider i Trondheim. Hun har sin utdanning fra Kunstakademiet i Oslo og University of Technolgy, Durban RSA. Bergh har tidligere bodd og arbeidet flere år i Lusaka, Zambia. Hun arbeider med sceniske installasjoner i krysningspunktet mellom historie, det sensoriske og det politiske.
www.sisselmbergh.net

Frode Fjellheim, (1959) Komponist, musiker, produsent og professor i joik ved Høgskolen i Nord Trøndelag. Fjellheim har en allsidig musikalsk bakgrunn, med piano/keyboards som hovedinstrument. Han har utgitt en rekke CD-er, blant annet sammen med gruppa Transjoik, og laget flere bestillingsverk for festivaler, film og fjernsyn. Han har mottatt Spellemannsprisen og Sør Trøndelag Fylkes kulturpris, og har eget musikkforlag: www.vuelie.no

Mattis Kleppen Musiker som i en årrekke gledet det trønderske publikum med alt fra jazz, fusion og diverse etnisk musikk. Han har de siste årene hatt flere solokonserter der han spiller ”Slide”-teknikker og folkemusikkornamentering på elektrisk bass. Dette er spennende utrykk som ikke er blitt gjort tidligere på dette instrumentet og gir lytteren nye opplevelser av et instrument mange bare ser på som et ”komp” instrument. Mattis er for tiden ansatt som stipendiat ved NTNU, der han jobber med å utvikle sitt unike bass-spill ytterligere.

Åke Jünge Lektor ved Levanger videregående skole og Cand polit. i samfunnsgeografi. Har i flere år forsket på samisk identitet i Midt- og Sør-Skandinavia., og har publisert en rekke bøker, hefter  og artikler om sørsamiske forhold og lokalhistorie. Er for tida redaktør av Nord-Trøndelag historielags årbok.

Jan Persson Historieinteressert reindriver. Født i Levanger og oppvokst i Sul. Bor i Njaarke sameby, Offerdal, Sverige.

Cathrine Baglo Seksjon for kulturvitenskap, Tromsø Museum – Universitetsmuseet og Ewa Ljungdal fra Gaaltije deltar med viktige bidrag til utstillingen, og publikasjoner av Sverre Fjellheim, Cathrine Baglo og Åke Jünge selges i utstillingsperioden.

 

 

Åpning:
Søndag 9.desember kl 18.00
Introduksjon v/ kunstner Sissel M. Bergh
Konsert med Frode Fjellheim og Mattis Kleppen i duosamarbeid.

Fjellheim og Kleppen spiller sammen i bandet Transjoik, de jobber med nyskapende tradisjonsmusikk fra ulike områder og er begge tilknyttet HiNT. Fra sine ulike ståsteder gir de kunstprosjektet “Dalvedh” et musikalsk anslag. Ved å bruke joik, folkemusikk fra Telemark og Afrika som utgangspunkt for musikken de lager, gir de begrepene stedegenhet og historieforståelse en solid musikalsk mening. Du får høre dem hver for seg, men også noen låter sammen – der de utforsker det nye duoformatet de her opptrer i. Med Mattis sin felestemte bass, Frode´s urstemme, moderne synthklanger og suggererende  groover venter det en herlig musikalsk opplevelse. Arr. LevArt/Levanger Jazzklubb, www.levangerjazz.no.

 

Lørdag 15.desember kl. 12.00
Foredrag ved lektor, samfunnsgeograf og lokalhistoriker Åke Jünge og reindriver Jan Persson med påfølgende samtale.
Videre program annonseres fortløpende.
Cathrine Baglo, Seksjon for kulturvitenskap, Tromsø Museum – Universitetsmuseet og Ewa Ljungdal fra Gaaltije deltar med viktige bidrag til utstillingen, og publikasjoner av Sverre Fjellheim, Cathrine Baglo og Åke Jünge selges i utstillingsperioden.

 

Lørdag 12. januar kl. 13.00
Foredrag med påfølgende samtale ved Arvid Jåma, reindriver i Søndre Fosen Njaarke og Kjell M. Derås, førstekonsulent sørsamisk v/ HiNT (Høgskolen i Nord-Trøndelag). Om samiske spor omkring Trondheimsfjorden, sørsamiske fuglenavn og sørsamisk poesi. Musikalsk innslag v/ Trio Migratio med Kjellrun Åsgard Kleven, Anna Rennemo og Karianne Horn. Trioen utforsker konseptet “på vandring” gjennom en kulturell og musikalsk reise, og vil blant annet presentere en tolkning av en sørsamisk bånsull etter Sigrid Granefjell. Kunstner Sissel M. Bergh  deltar på eventet.

 

17
17
19
19
20
20
22
22
21
21
15
15
4
4
2
2
5
5
11
11
1
1
10
10
9
9
15des-5
15des-5
12
12
3
3
16
16
14
14
13
13
6
6
8
8
7
7
15des-7
15des-7
15des-6
15des-6
15des-4
15des-4
15des-3
15des-3
15des-2
15des-2
15des-1
15des-1
15des-8
15des-8

Foto: LevArt / Lysbildeprojeksjon i utstillingen med fotografier fra prosjektet ”Saemieh Saepmesne – I det samiska rummet” 2008 – 2011 och ”Sydsamer – landskap och historia” 2011, fotograf Ewa Ljungdahl, Gaaltije. (Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum i Östersund, Saemien Sijte i Snåsa, Västerbottens museum og Sijte Jargne i Hattfjelldal) og Cathrine Baglo, Levende utstillinger med samer i Europa og Amerika, (Tromsø Museum-Universitetsmuseet, Universitetet i Tromsø.)