Lessons for Landscapes #1: Visit Nature

4 – 12.juni 2016

Bjørg Nyjordet, Magnar Gilberg, Kristin Tårnes, Simon Harvey, Maaretta Jaukkuri, Anne-Karin Furunes, Carlos Alberto Correia, Edvine Larssen, Sissel M Bergh

 

 

Program, Lørdag 4.juni

17.00 Åpning av «Potetlandet», en temporær intervensjon av Bjørg Nyjordet og Magnar Gilberg
Visning av «Den innvandrende, innvaderende palmen», en film av Kristin Tårnes

18.00 – 21.00 Miniseminar
18.00  Introduksjon v/ Anne-Gro Erikstad, LevArt
18.10 Presentasjon v/ Maaretta Jaukkuri, Simon Harvey og Anne-Karin Furunes
Pause
Samtale mellom Carlos Alberto Correia og Anne-Karin Furunes
Samtale mellom Edvine Larssen og Maaretta Jaukkuri
Presentasjon v/ Sissel M. Bergh Program

 

Program, 4.juni – 12. juni

«Potetlandet» / Bjørg Nyjordet og Magnar Gilberg
vises i Kirkegt 11 til 12. juni

«Den innvandrende, innvaderende palmen» / Kristin Tårnes
søndag 5. juni, onsdag 8. juni, lørdag 11. juni og søndag 12.juni 12.00 – 15.00

Flere av deltagerne er aktuelle med publikasjoner, noen også i samarbeid med LevArt. Det vil være salg av publikasjoner i åpningstidene i LevArts prosjektkontor.

_________

Hvilke felles rom mangler vi i samtiden? Kan kunst endre måten vi ser landskap på? Hva med bruk av land og naturressurser? Kan kulturen hjelpe naturen nå som vi har en klimakrise? Hvordan kan kunstnerisk kompetanse være med i utformingen av våre sivilsamfunn i dag, og bidra til hvordan vi forestiller oss fremtidens steder? Dette og andre spørsmål tar vi opp i dette miniseminaret som ser tilbake på tre prosjekter i LevArts tidligere program. Vi er også veldig glade for å presentere to prosjekter som vises i Levanger for første gang; «Potetlandet», en temporær kunstnerisk intervensjon i byrommet av Bjørg Nyjordet og Magnar Gilberg, og «Den innvandrende, innvaderende palmen», en film av Kristin Tårnes. Begge disse arbeidene vises fram til 12.juni.

Vi har invitert kurator Maaretta Jaukkuri, forfatter og førsteamanuensis Dr Simon Harvey, og kunstner og professor Anne-Karin Furunes til å innlede kvelden. I 2004 startet Jaukkuri og Furunes programmet «Art and Common Space» ( Kunst og Fellesskapets rom) ved NTNU, et program som de har drevet siden. Harvey begynte å undervise ved programmet i 2007. Omtrent på samme tid startet LevArt opp som et prosjekt i Levanger kommune med en intensjon om å skape refleksjon om hvordan kunsten i våre felles rom påvirkes av og påvirker kulturelle endringsprosesser i samtiden. Hvor står vi nå, over ti år senere? «Fellesskapets rom» er i dag et organisk voksende begrep som er uavhengig av skalaen, og samtidig noe mer dyptgripende og kanskje prekært enn det vi omtaler som «offentlig rom». Bør vi arbeide for at tenkning og ideer som utvikles innenfor kunstutdanningsinstitusjonene og av kunstnerne i større grad tas i bruk av folk og samfunn? Hvem skal i så fall påta seg dette ansvaret?

Gjennom to «studiovisits» og en presentasjon vil det videre reflekteres over tre prosjekter som har blitt vist i regi av LevArt tidligere; Landscape#2 av Carlos Alberto Correia, At Any Given Moment av Edvine Larssen og Dalvedh av Sissel M Bergh. En «studiovisit» er en samtale på kunstnerens arbeidssted, ofte for å utvikle samarbeid med en annen person innenfor kunstfeltet. På kunstakademiet er det gjerne en samtale mellom en student og en veileder. Vi har invitert Anne- Karin Furunes til å ha en slik samtale med Carlos Alberto Correia. Correia har selv studert ved kunstakademiet i Trondheim og fulgt programmet på «Art and Common Space». Maaretta Jaukkuri vil ha en «studiovisit» med Edvine Larssen. Larssen er for tiden stipendiat i Norsk program for kunstnerisk utviklingsarbeid ved KIT, NTNU, hvor hun forsker på grensegangen mellom det skulpturelle, det teatralske og det arkitektoniske. Kunstnerens arbeidsted forflyttes slik midlertidig til et rom der også publikum kan velge å delta. Billedkunstner Sissel M Bergh vil til slutt snakke om hvordan hun som kunstner arbeider på tvers av fagfelt for å utvikle kunnskap om, og skape oppmerksomhet omkring geopolitiske utfordringer i vår egen tid.

Maaretta Jaukkuri er professor emeritus ved kunstakademiet i Trondheim og har over tredve års erfaring med store utstillinger i Norden og internasjonalt. Hun har blant annet vært sjefskurator ved Kiasma, museet for samtidskunst i Helsinki som utgjør en del av Finlands Nasjonalgalleri, kunstnerisk leder ved Kunstnernes Hus, og kurator for prosjektet Skulpturlandskap Nordland. Hun har arbeidet med «Art and Common Space» ved NTNU siden hun, sammen med Furunes, startet programmet i 2004. Hun har også undervist ved kunstakademiet i Helsinki hvor hun nå bor. Hun er veileder for Edvine Larssen.

Anne-Karin Furunes er en internasjonal kunstner som bor og arbeider på Stjørdal i Trøndelag. Hun er utdannet innen både arkitektur og kunst og har jobbet med «Art and Common Space» ved NTNU siden hun, sammen med Jaukkuri, startet programmet i 2004. Hun er kjent for en rekke offentlige kunstverk i Norge og Norden. Hun har over flere år arbeidet med store lerreter frembrakt ved hjelp av en spesiell perforeringsteknikk, arbeider som ofte er basert på fotografiske forelegg fra historiske arkiver. For tiden er hun aktuell med separatutstilingen «Of Nordic Archives» på Ryan Lee Gallery i New York.

Dr Simon Harvey er førsteamanuensis ved kunstakademiet i Trondheim, NTNU, og har også undervist ved «The Visual Cultures Department», Goldsmiths University of London. Han er forfatter kunstteoretiker og kunsthistoriker, og er interessert i alternative måter å forholde seg til turisme, mobilitet, «mapping» og migrasjon på. Harvey har arbeidet med «Art and Common Space» siden 2007. Han er for tiden aktuell med boken «Smuggling: Seven Centuries of Contraband», som knytter smuggling både sammen med folkelig motstand og som an aktivitet som har bidratt til å forme verdens geopolitikk.

Edvine Larssen er stipendiat i Norsk program for kunstnerisk utviklingsarbeid ved KIT, NTNU. Som stipendiat utforsker Larssen hvordan ulike arkitektoniske rom og steder kan skape utgangspunkt for vesensforskjellige kunstprosjekt, så vel som opplevelser ved at verket og rommet smeltes sammen til ett. I verket At any given moment som ble produsert for Deep Sites / LevArt i 2014 arbeidet hun med to hvelvkjellere i Levanger. Det finnes svært lite dokumentasjon, og dermed kunnskap, om disse, i sin tids, komplekse konstruksjonene. I løpet av de siste årene har hun vist store steds-bundne installasjoner ved Bastard – Trondheim International Festival for Performing Arts, Teaterhuset Avant Garden, Trondheim, SALT,Trøndelag senter for samtidskunst, Nordnorsk kunstsenter og Tromsø Kunstforening. Hun er aktuell med At any given moment, Artist-Book som publiseres av LevArt i 2016.

Carlos Alberto Correias arbeider refererer til naturen gjennom representasjoner av landskap. Correia er født i Portugal (1989) og bor og arbeider for tiden i Trondheim. Han har internasjonal MA fra kunstakademiet i Trondheim (2015) og har tidligere studert estetikk og maleri ved blant annet kunstakademiet i Lisboa, Portugal. ( 2013, 2011) Han har deltatt på flere utstillinger i Portugal, og deltok nylig på den 39. Trøndelagsutstillingen (2015). Han var nylig aktuell på LevArt med utstillingen Landscape#2. Det sentrale verket i utstillingen, From 1013 possible landscapes, bestod av 23 av i alt 1013 mulige landskap som alle var generert fra den samme pakken med lysbilder; “10 Mounted Color Slides Niagara Falls”. LevArt har i samrabeid med kunstneren gitt ut en publikasjon om prosjektet.

Sissel Mutale Bergh er kjent for sine arbeider med sceniske installasjoner i krysningspunktet mellom historie, det sensoriske og det politiske. På LevArt var hun aktuell med Dalvedh, Forskningsstasjon # Levanger, en del av det større prosjektet Dalvedh og et midlertidig rom for historisering om sørsamisk tilstedeværelse i Levangerområdet. Hun er aktuell med katalogen om dette prosjektet som presenterer artikler og refleksjoner fra ulike fagfelt og erfaringsområder, og med en utstilling på Falstadsenteret nå i sommer. Mutale Bergh bor og arbeider i Trondheim. Hun har sin utdanning fra Kunstakademiet i Oslo og University of Technolgy, Durban RSA. Bergh har tidligere bodd og arbeidet flere år i Lusaka, Zambia.

«Den innvandrende, innvaderende palmen» / Kristin Tårnes ( 2013)
Som en del av programmet viser vi filmen «Den innvandrende, innvaderende palmen», av Kristin Tårnes. Filmen forteller historier om tromsøpalmen; hvordan den kom til Norge, myter, symbolverdien den har i Tromsø og dens mulige potensial for fremtiden. Tromsøpalmen er en elsket og hatet plante i Tromsø. Mange vil utrydde den fordi den sprer seg og er en trussel mot andre arter, mens andre vil bevare den på grunn av dens historie og viktighet som symbol. Historien om tromsøpalmen er nært knyttet til klassehistorie ved at den ble innført hit til byen av overklassen som prydplante, så brukt som hageplante av middelklassen og arbeiderklassen, mens den nå av de fleste anses som ugress. Det viser seg at den antagelig stammer fra Iran, og ikke Russland som tidligere antatt. I Iran brukes planten blant annet som krydder, og det er sannsynlig at den også har viktige medisinske egenskaper. Hvis det viser seg at tromsøpalme egentlig er Heracleum persicum, kan det bety at statusen som ugress vil endre seg. Kristin Tårnes (f.1985) er billedkunstner bosatt i Tromsø. Hun har en mastergrad fra Kunstakademiet i Trondheim, og har også studert ved Nordland kunst – og filmskole, Kunsthochschule Weissensee i Berlin, Centro Nacional de las Artes i Mexico City. Med utgangspunkt i undersøkelser av ulike tema, jobber hun med tekst og bilder, oftest i narrative, dokumentariske videoarbeid. Hun har blant annet stilt ut ved Nordnorsk Kunstnersenter, RAM Galleri og Tromsø Kunstforening.

Potetlandet / Bjørg Nyjordet og Magnar Gilberg
Potetlandet er en temporær kunstnerisk intervensjon ved parkeringsplassen i Kirkegt 11. «Potetlandet handlar om å nullstille seg. Erkjenne at noko ikkje er slik det bør være. Definere nye premissar, tufta på demokratiske og langtenkte strategiar. Kva er jordsbruk og kva vil det seie å bruke jord? Symbolikken er interessant: Folk etablerte potetlandet der dei ville starte nydyrkning – ein pionerplante som lettare gjorde landet dyrkbart. Samstundes stod poteten som ein representant for det nye og for det som ga redning i naudsår. Så veit vi også, at mykje gjekk gale da potetlandet skulle gje profitt i staden for å berge folk i naudsår.» Bjørg Nyjordet og Magnar Gilberg bor og arbeider på Mære i Nord-Trøndelag. Som nærmeste nabo til en viktig utdanningsinstitusjon for moderne jordbruk er de i gang med å etablere et «jordatelier» for å teste ut alternative måter å bruke jord på. Aksen Mære – Levanger er en viktig akse i regionen og mye av den moderne kunnskapen om bruk av jord kommer fra disse stedene. Tidlig på 1900- tallet var det hard konkurranse om hvilket av disse to stedene som skulle få den nye landbruksskolen. Gartnerskolen på Staup hadde sitt utspring i Steinkjer og på Hylla før den ble lokalisert på Levanger for så å flyttes tilbake til Mære og Steinkjerregionen. «Potetlandet» er en start på en prosess, en projeksjon inn i fremtiden og kanskje et initiativ til en fremtidig bypark. Gilberg og Nyjordet er kjent for en rekke prosjekter i det offentlige rommet og for utstillinger der de skaper oppmerksomhet omkring jordbruk som ressurs, økologi og klima. Kunstnerne er utdannet fra Statens høgskole for kunsthåndverk og design og har i tillegg interesse for og utdanning innen romkunst, tømring og håndverk.

 

 

13336034_1049015678512764_892867068119698172_n
13336034_1049015678512764_892867068119698172_n
13407050_1049015611846104_5461666233454702710_n
13407050_1049015611846104_5461666233454702710_n
13325687_1049015698512762_7291591931141619201_n
13325687_1049015698512762_7291591931141619201_n
13412948_1049015755179423_3641086628932807623_n
13412948_1049015755179423_3641086628932807623_n
13327499_1049007651846900_7227022480567784846_n
13327499_1049007651846900_7227022480567784846_n
13330921_1049015775179421_7779993628360597095_n
13330921_1049015775179421_7779993628360597095_n
13331120_1049007545180244_683689657599631871_n
13331120_1049007545180244_683689657599631871_n
13332719_1049015651846100_8109081483536499628_n
13332719_1049015651846100_8109081483536499628_n
13346956_1049007468513585_5861918590527367474_n
13346956_1049007468513585_5861918590527367474_n
13413783_1049015618512770_7706856262394731530_n
13413783_1049015618512770_7706856262394731530_n
13344533_1049007655180233_7897888712696498533_n
13344533_1049007655180233_7897888712696498533_n
13418907_1049007621846903_6422043468017209822_n
13418907_1049007621846903_6422043468017209822_n
13419281_1049007541846911_7145529031825685669_n
13419281_1049007541846911_7145529031825685669_n
13335739_1049059408508391_4192198083131705338_n
13335739_1049059408508391_4192198083131705338_n
13327360_1049059661841699_4894931343161369572_n
13327360_1049059661841699_4894931343161369572_n
13407000_1049059711841694_1272149976690159751_n
13407000_1049059711841694_1272149976690159751_n
13413017_1049059658508366_7251195157693090138_n
13413017_1049059658508366_7251195157693090138_n
13418689_1049007475180251_6559822994255313239_n
13418689_1049007475180251_6559822994255313239_n
13327407_1049024518511880_6822940795240648057_n
13327407_1049024518511880_6822940795240648057_n
13327395_1049024511845214_6650873264103142115_n
13327395_1049024511845214_6650873264103142115_n
13406771_1049024505178548_2564715905246228646_n
13406771_1049024505178548_2564715905246228646_n
13407261_1052034368210895_5167355944672520847_n
13407261_1052034368210895_5167355944672520847_n
13435592_1052034448210887_6444464342411553978_n
13435592_1052034448210887_6444464342411553978_n
13442388_1052034441544221_2302383812179145528_n
13442388_1052034441544221_2302383812179145528_n
13432252_1052034531544212_8866619694488236805_n
13432252_1052034531544212_8866619694488236805_n
13442165_1052034488210883_4034227174388827707_n
13442165_1052034488210883_4034227174388827707_n