SNARVEI TIL PROSJEKTENE
 
 
levart logo
topgrafikk for LevArt - nye kunstproduksjoner i Levanger
 
     
 
STARTSIDEN LEVART PROSJEKTER UTSTILLINGER BILDER ARKIV SELVBETJENING
 
 
     
 
  Du er her: Startsiden > Prosjekter > Dialogos    
 
     
 
 
PROSJEKTER
Bilder
Kunstner
Logoer
Prosjektperiode 1
Prosjektperiode 2
Prosjektperiode 3
Samarbeidspartnere
Skrevet om prosjektet
  Kunstprosjektet «Dialogos»
Aller første prosjekt i LevArt, var i regi billedkunstner Hans H. Rasmussen (N). Han startet høsten 2005, og har siden gjennomført tre prosjektperioder på Levanger. Rasmussen satte fokus på lokal identitet og stedstilhørighet i samarbeid med lokalbefolkningen på Levanger. Gjennom datastyrte HusQuarna sysmaskiner - til å lage kunst med, og nær dialog mellom kunstner og deltakere, utviklet hver enkelt deltaker sin egen personlige logo.


Hans Hamid Rasmussen i gang med opplæring i bruk av programvare tilknyttet datastyrte symaskiner høsten 2005. Første prosjektperiode ved Levanger videregående skole og elever og lærere ved VK1 Design og tekstil. Foto: Brynhild Bye

TRE PERIODER
I første periode samarbeidet Rasmussen med 10 elever og 4 lærere ved Levanger videregående skole (VK 1 Design og tekstil). I andre periode våren 2006, samarbeidet Rasmussen med en sammensatt flerkulturell gruppe på 10 personer. I tredje periode med studenter fra Kunst- og håndverkslinja på Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), hvor deltagelse i kunstprosjektet var en alternativ praksis i utdanningen sin.

HVA SKAL SKJE
«- Jeg ønsker å invitere befolkningen i Levanger til et prosjekt basert på utvikling av personlige logoer. Logo identifiserer normalt varer, bedrifter, klubber, organisasjoner og politiske partier osv. Intensjonen er å skape en plattform som kan utvikle stedstilhørighet blant annet gjennom samtaler, invitere personer til forelesninger og gjennom visuell utvikling av personlige logos», sier kunstner Hans Hamid Rasmussen.

«- Med bakgrunn i min egen oppvekst i Algerie og Indre Østfold, ønsker jeg å konsentrere prosjektet for LevArt om identitet og stedstilhørighet», sier Rasmussen.

Lokalbefolkningen vil få opplæring i bruk av datautstyr, datastyrt symaskin og samtidig utvikle sine egne logoer. Dette skal foregå i et midlertidig sy-verksted og til slutt resultere i en utstilling.

 

PROSJEKTLOGG
[Jan 2008] Prosjektutstilling LKF
[Jan 2006] Utstilling diplomoppgave
[Høst 2007] Avslutning
[Okt. nov. 06] Tredje gruppe
[06.06.06] Egen utstilling LKF
[Vår 2006] Ny gruppe
[03.11.05] Åpent møte-foredrag Allen
[01.10.05] Første gruppe Levanger vgs
[Vår 2005] Dialog og idefase 

MERK! Rasmussen kommer tilbake for å avslutte prosjektet høst/vinter 2007/ 2008. Han vil da lage en utstilling.

Jennifer Allen, kunstkritiker og skribent i Artforum, bisto Rasmussen i kunstprosjektet Dialogos, og lærte bl.a. elevene mer om denne typen kunst. Hun holdt også et foredrag ved tittelen: «From Monuments to Moments - understanding til Role of the Public in Public Art Today».

Les mer

 
             
 
 
 

Ansvarlig redaktÝr:
Levanger kommune, kulturetaten. Tlf.: (47) 74 05 25 00, levart@levanger.kommune.no  Støttet av:
Prosjektet er støttet av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Logo/fylkesvåpen.
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd. Logo Norsk kulturråd