Om

 

Gulbygget sett fra Kirkegata

Foto: LevArt/ E.F.Saastad, «Gulbygget», Kirkegt. 11.

 

LevArt er en ikke-kommersiell virksomhet i Levanger som initierer og tilrettelegger for samtidskunstprosjekter. Prosjektene kan ha ulik karakter som utstillinger, workshops, seminar og kunstproduksjoner i offentlige, private eller halvprivate rom. I samarbeidet med kunstnere og andre aktører i kunstfeltet inntar LevArt  rollen som produsent, kurator eller tilrettelegger. LevArt har en ikke-hierarkisk holdning til situasjonene som skapes; enten det er et større utstillingsprosjekt eller et møte med en skoleklasse testes kunstens evne til å utfordre konvensjoner og få oss til å se på nytt. Ved å svare på samfunnets behov på kunstens egne premisser, ønsker LevArt å være en medaktør når det lokale stedet formes. Gjennom en udogmatisk programmering som er åpen for utprøving av ideer og improvisasjon så vel som kunstnerisk og kuratorisk forskning, er målet for virksomheten å forbli liten og å skape et fleksibelt men likevel stabilt fundament for samtidskunsten i Levanger.

LevArt henvender seg til et lokalt publikum, så vel som et interessert og spesialisert publikum utenfor Levanger. LevArt har prosjektrom og visningsmuligheter i det gamle middelskolebygget, “Gulbygget”, i Levanger sentrum, men tar gjerne i bruk andre steder og sammenhenger for sine produksjoner.

LevArt startet opp som et prosjekt ved kulturenheten, Levanger kommune. Les mer om LevArt-Nye kunstproduksjoner i Levanger 2005-2007 her. I dag er LevArt organisert som en selvstendig virksomhet i tilknytning til  kulturenheten i kommunen som lønner en prosjektleder i 60% stilling. LevArt arbeider ellers med oppfinansiering og knytter til seg samarbeidspartnere i det enkelte prosjekt. Fra denne posisjonen tester LevArt den kommunale institusjonens rolle og muligheter, og undersøker verdien av kunstnerisk arbeid, felles bestrebelser  og private initiativ utenfor markedet.

 

 

LevArt takker for prosjektstøtte fra:

 

kulturraadet_black        Koro.no                  NTFKfh

 

norden logo           kulturhelseogomsorg