Å forbløffe Paris med et eple

Januar-Februar 2014

Lisa Stålspets

wanderer

Vandrare, olje på lerret, 2010, copyright Lisa Stålspets

 

Maleren Paul Cezanne har en gang sagt;  ”Jeg skal forbløffe Paris med et eple”. I kunsten kan det ordinære eller hverdagslige bli til en surrealistisk , følelesladet og suggestiv opplevelse.

”Å forbløffe Paris med et eple” er en workshop for skoleklasser på første trinn. Kunstneren Lisa Stålspets viser malerier og tegninger fra kunsthistorien og fra sin egen produksjon. Stålspets forteller om bildene og barna får tid til å undre seg over og snakke om bildenes innhold. Et bilde kan væra en fortelling, noe som har skjedd nettopp eller for lenge siden. Et bilde kan forestille et frosset øyeblikk eller en indre psykologisk virkelighet. Det finnes også bilder som forestiller ting som kun fins i fantasien. Bilder som uttykker savn, glede eller undring.

Barna får tegne etter skyggen fra sine klassekamerater og etterpå improvisere fritt utifra disse tegningene. De får gjøre erfaringer med hvordan man kan jobbe med forskjellige lag av maling og kritt oppå hverandre. Vi setter av tid til å diskutere bildene og arbeidsprosessen i etterkant.

Prosjektet er produsert av LevArt og tilbys gjennom Kultursekken i  Levanger 2014.

Lisa Stålspets (født Stockholm, 1978) Stålspets arbeider i ulike media og teknikker som video, maleri, tegning og tekst. Hun bygger ofte scenografier og filmer inni dem, skriver skript og noveller eller kombinerer ulike arbeidsmetoder i installasjoner. I arbeidene sine utforsker hun alternative måter å erfare virkeligheten på, hun omskriver fortellinger for å endre perspektivet eller la andre stemmer bli hørt.

Stålspets har vist arbeidene sine både i separat- og gruppeutstillinger i Sverige, Finland, Norge og Tyskland, nå sist på Trøndelag Senter for Samtidskunst. Andre nylige utstillinger inkluderer Apex Pro Art, Goettingen, Tyskland, Soya Konstrum, Stockholm og Nordtröndelag Fylkesgalleri, Namsos. Stålspets er også bidragende redaktør for kunstmagasinet Måg.

www.lisastalspets.com