At any given moment – Edvine Larssen

 

 

 

NOK 350,-


Kunstnerboken At any given moment er et verk i seg selv, og en gjenfortelling av et tidsbasert verk fra deltagernes ulike perspektiver. Leseren inviteres til å erfare boken som et sanselig rom der tekst, tekstur og transparens er viktige bestanddeler. Som stipendiat i Norsk program for kunstnerisk utviklingsarbeid ved KIT, NTNU, utforsket Edvine Larssen hvordan ulike arkitektoniske rom og steder kan skape utgangspunkt for vesensforskjellige kunstprosjekt, så vel som opplevelser ved at verket og rommet smeltes sammen til ett. Boka inngikk som en del av forskningsprosjektet.

First Edition 2016
Text and images copyright © Edvine Larssen, www.edvinelarssen.com
This edition copyright © LevArt
Printed in 2016 by Elanders Sweden
Paper quality: MultiDesign, Gmund Colors Transparent  Font: Minion Pro
Edition: 300 copies
ISBN 978-82-690297-1-0
Design: Joana Bruno in close collaboration with the artist, Edvine Larssen, and publisher, Anne-Gro Erikstad.
Translations and text layout: the artist. Proof-reading: Simon Harvey.
Photographs (above ground): Einar Faret Saastad. Photographs (below ground): Siv-Hilde Meen.
Published by LevArt with support from The Norwegian Artistic Research Programme.