P1 – et mobilt atelier for kunstnere i skolen

Okt 2019 – aug 2020
P1
Kunstkollektivet Tenthaus med Sissel Mutale Bergh, Ida Warholm Bjørken, Thomas Holth og Amy Franceschini og Lode Vranken / Future Farmers

 

 

 

Fra oktober 2019 til juni 2020 lander P1, kunstkollektivet Tenthaus sin helt nye mobile plattform for samarbeid mellom kunstnere og elever, i den nye parken som vokser fram på den gamle skolegården i Levanger sentrum.

P1 består av to moduler og et residensprogram for kunstnere som er satt sammen av Tenthaus. Modulene er tilrettelagt som verksted, produksjonslokale og kunstneratelier. Atelieret er både et rom der kunstneren kan finne arbeidsro, og samtidig et sted der elevene får innblikk i kunstnerens arbeidsdag gjennom de store glassdørene den er utstyrt med. Verkstedet inneholder alt nødvendig utstyr og verktøy for et spennende samarbeid mellom kunstnere og barn og unge.

ENDRINGER PÅ GRUNN AV KORONA
P1 i Levanger vil være vert for tre kunstnerresidenser. Først ut var kunstkollektivet Tenthaus selv i samarbeid med arkitekt Thomas Holth. Fra oktober til desember 2019 etablerte de modulene i den fremtidige parken i Kirkegt 11 i samarbeid med Levanger ungdomsklubb og elever fra Levanger ungdomsskole. De følgende residensene har blitt noe endret på grunn av koronapandemien. Sissel Mutale Berghs residensperiode fra januar til mars 2020, måtte endre form da skoler og kulturarrangementer stengte. Den påbegynte workshopen med elever fra ungdomsskolen vil avsluttes når skolene er kommet i gang igjen. Kunstkollektivet Future Farmers v / Amy Franceschini og Lode Vranken skulle besøkt P1 fra april, men på grunn av reiserestriksjoner må deres opphold avlyses. Vi kommer tilbake med ny informasjon om dette samarbeidet. I stedet er det den Inderøy-baserte kunstneren I da Warholm Bjørken og hennes prosjekt «Tidsreise» som avslutter våren. En ny residensperiode med kunstkollektivet Tenthaus og Thomas Holth  kommer denne sommeren, og avslutter P1s periode i Levanger som nå er forlenget til ut august.

Med dette prosjektet bygger Tenthaus på sin rike erfaring fra tverrfaglige samarbeid mellom kunstnere og elever i Oslo-skolen over mange år. Når P1 inntar den asfalterte parkeringsplassen reetableres samtidig den gamle skolegården i Levanger som et nytt sted for felles læring.

 

Tenthaus er et kunstkollektiv og et visningssted for kunst basert i Oslo med kjernemedlemmene Helen Eriksen, Stefan Schröder, Ebba Moi og Mechu Rapela. Tenthaus ble startet i 2009 da de initierte et atelier på Sinsen skole i Oslo. Siden har de etablert arbeidssteder for kunstnere både på Hersleb skole (2010) og på Sofienberg skole (2011-2013), og et kollektivt arbeidssted og visningsrom i Maridalsveien 3 i Oslo. Gjennom sin praksis har Tenthaus etablert skolen som et relevant arbeidssted for kunstnere og den fremtidige skolen som et sted som har et kunstatelier. I 2016 samlet kunstnerne bak Tenthaus sine erfaringer fra et langvarig arbeid med kunstnerisk praksis i skolen, og ga ut publikasjonen Tenthaus Toolkit – Artists in Schools.

Tenthaus Toolkit – Artists in Schools er et sett med verktøy for bruk i skolen, og for at skolen blir et sted for produksjon av kunst. Gjennom en rekke tekster og eksempler defineres noen verktøy som kan være nyttige når en skole ønsker å jobbe med en kunstner eller omvendt. Boka er basert på kunstnerne bak Tenthaus sin egen praksis, og gjennom den deler de noen verktøy med kunstnere, skoler, politikere og andre beslutningstakere som er involvert i eller interessert i disse spørsmålene. Målet er å finne gode strategier for hvordan en visuell kunstner kan delta i den norske offentlige skolen.

 

Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen, Norsk Kulturråd, KORO, Levanger kommune, Trøndelag fylkeskommune og Oslo kommune.

tenthaus.no

 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
DSC_0465
DSC_0465
DSC_0519
DSC_0519
DSC_0526
DSC_0526
DSC_0550
DSC_0550
DSC_0553
DSC_0553
DSC_0582
DSC_0582
DSC_0584
DSC_0584
DSC_0632
DSC_0632
DSC_0642
DSC_0642
DSC_0653
DSC_0653
DSC_0657
DSC_0657
DSC_0675
DSC_0675

Foto: Siv Hilde Meen/LevArt

 

DSC_5016-web
DSC_5016-web
DSC_5021-web
DSC_5021-web
DSC_5032-web
DSC_5032-web
DSC_5061-web
DSC_5061-web
DSC_5065-web
DSC_5065-web
DSC_5092-web
DSC_5092-web
DSC_5106-web
DSC_5106-web
DSC_5138-web
DSC_5138-web
DSC_5144-web
DSC_5144-web
DSC_5162-web
DSC_5162-web
DSC_5205-web
DSC_5205-web
DSC_5210-web
DSC_5210-web
DSC_5211-web
DSC_5211-web
DSC_5217-web
DSC_5217-web
DSC_5260-web
DSC_5260-web
DSC_5324-web
DSC_5324-web
DSC_5271-web
DSC_5271-web
DSC_5295-web
DSC_5295-web
DSC_5308-web
DSC_5308-web
DSC_5316-web
DSC_5316-web

Foto: Siv Hilde Meen/LevArt

 

—-

 

Sissel M Bergh
P1 residens februar/mars
“AJMOEJIMH AJTOEJIMH”

 

Under Sissel M Berghs residensperiode i P1 kommer hun til å fortsette sine arbeidsprosesser med utgangspunkt i den indre logikk i sørsamisk språk, som kan synliggjøre landskapet rundt oss og forandre fortellingene om fortiden. Skoleelever fra Levanger ungdomsskole vil bli invitert til å delta i workshopen «Mitt indre kart over Levanger», hvor det arbeides med betydningen av sted, om fortidens spor og fremtidens bilder. Hver enkelt av elevene vil arbeide med sitt eget kart . Deretter vil dette kombinere i et stort kart som vi sammen utvikler – et kart hvis innhold vil defineres av elevene og den dialog som skjer underveis.

I 2012 inviterte LevArt Sissel M Bergh og Frode Fjellheim under deres prosess med Dalvedh, for å lage en forskningsstasjon for Levanger. Året før hadde det vært et historieseminar i regi av Levanger kommune og NTNU med tema Levanger gjennom 1000 år, hvor samisk kultur, historie og påvirkning var totalt fraværende. Forskningsstasjonen skulle hente fram de fortellinger og spor som finnes. På denne måten kom Levangers samiske arv opp igjen og ble inkludert i boken som ble laget i etterkant av historieseminaret. Bergh vil arbeide videre med samiske spor i Innherred, mens hun befinner seg på Levanger.

Sissel M. Bergh er en kunstner fra Sørvest Saepmie / Trøndelag – som arbeider med mange ulike former for kunnskap. Hennes verk virkeliggjøres i ulike teknikker og materialer, for å speile sammensatthet og biodiversitet. Gjennom film, objekter, maleri, tegning, tekst og interaksjoner,  undersøker hun hvordan vi kan relatere til og forstå den fysiske og usynlige verden: Hvordan lese minne, makt, magi, land, relasjoner og selv kunsten, på ny? De seneste år har hun fokusert på det sørsamiske språkets indre logikk, som verktøy for å forstå nærområdenes landskap og forandre fortellingene om fortiden.

Sissel M. Bergh har deltatt i en rekke utstilllinger og prosjekter nasjonalt og internasjonalt. I 2019 var hun del av GIBCA Gøteborg Internasjonale Biennale for Samtidskunst. I 2020 vil hun være del av Nirin, den 22. Biennalen i Sydney. Hennes siste større soloutstilling var “Okside rïhpesieh”(Dørene åpner seg) på Sámi Dáiddáguovdas i 2018. Bergh er utdannet ved Statens kunstakademi i Oslo og  University of Technology i Durban, South Africa. Hun var basert i Lusaka, Zambia i flere år,  før hun etablerte seg i Tråante/Trondheim i 2009.

 

Sissel M. Bergh, Maadtegen vuelie (Rotens sang), 2019, Foto: Hendrik Heitler, GIBCA 2019

 

DSC_5085
DSC_5085
DSC_5147
DSC_5147
DSC_5115
DSC_5115
DSC_5099
DSC_5099
DSC_5108
DSC_5108
DSC_5313
DSC_5313
DSC_5225
DSC_5225
DSC_5261
DSC_5261
DSC_5264
DSC_5264
DSC_5248
DSC_5248
DSC_5266
DSC_5266
DSC_5231
DSC_5231
DSC_5242
DSC_5242
DSC_5289
DSC_5289
DSC_5257
DSC_5257
DSC_5238
DSC_5238
DSC_5176
DSC_5176
DSC_5216
DSC_5216
DSC_5184
DSC_5184
DSC_5175
DSC_5175
DSC_5162
DSC_5162
DSC_5166
DSC_5166
DSC_5329
DSC_5329
DSC_5353
DSC_5353
DSC_5343
DSC_5343
DSC_5345
DSC_5345
DSC_5333
DSC_5333
DSC_5347
DSC_5347
DSC_5336
DSC_5336

Photo: Siv Hilde Meen/LevArt

 

—-

 

Ida Warholm Bjørken
P1 residens april/mai
“Tidsreise”

 

Workshopen som Ida Warhold Bjørken vil gjennomføre sammen med skoleelever, er basert på en tekst skrevet av kunstneren selv med tittel “Kjære tippoldebarn” (2015). Teksten er formulert som et brev til et fremtidig tippoldebarn, en slektning man sannsynligvis ikke vil rekke å møte. Intensjonen med workshopen er at den skal være en sosial møteplass der deltagerne sitter sammen i en stor sirkel og spikker, mens de samtaler om hva tid og ivaretakelse kan bety for mennesker. Hvordan kan man for eksempel ta vare på en trefigur slik at ens tippoldebarn får oppleve den? Eller, på hvilken måte er en figur annerledes enn en harddisk eller en digital sky fylt med bilder?

Deltagere på workshopen spikker en cirka 20 cm høy figur. De vil kunne velge mellom tre formater som utgangspunkt; hjerte, sirkel/ball eller menneskeform. Det vil være en kort intro til riktig knivbruk i forkant av utføringen av oppgaven. På grunn smitteverntiltak i forbindelse med Koronaepidemien foregår workshopen hovedsakelig på instagram. Du kan delta i workshopen ved å følge denne lenken: Tenthaus Oslo Instagram

Brevet “Kjære tippoldebarn” tar utgangspunkt i en survey kunstneren har tatt på websiden slaveryfootprint.org. Her kan man finne ut hvor mange slavearbeidere som jobber for en, basert på hvilke materielle verdier man eier. Under sitt residensopphold vil kunstneren arbeide med å gi fysisk form til antallet slavearbeidere som i følge undersøkelsen arbeider for henne.

Kunstneren som er bosatt på Inderøy jobber deltid på Levanger Fotomuseum i nabobygget til LevArt og har passert P1- modulene flere ganger. Som småbarnsforelder og fan av den verdenskjente svenske barnebokforfatteren Astrid Lindgren forbinder hun plasseringen av dem med «Snekkerbua» fra fortellingene om Emil i Lønneberget; de er små rom ved siden av de store husene, hvor det såkalte voksenlivet foregår.

På mange måter er Emil en kunstner i barneskikkelse. Han stiller spørsmål ved normer, bryter regler, er kreativ og har en høy assosiasjonsevne. I tillegg bruker han tiden i snekkerbua til å reflektere over det han ser og opplever, mens han skaper noe som kanskje tippoldebarna hans vil kunne oppleve, om figurene blir godt ivaretatt. I fortellingene om Emil er hver trefigur knyttet til en hendelse som førte til at Emil ble sendt til eller frivillig gikk og satte seg i «snekkerbua». Fortellingen om Emil i Lønneberget vil også være en referanse for samtalen mellom deltagerne i workshopen.

 

 

IMG_20200428_200524
IMG_20200428_200524
IMG_20200428_154753
IMG_20200428_154753
IMG_20200428_200549
IMG_20200428_200549
IMG_20200428_192205
IMG_20200428_192205

Foto: Ida Warholm Bjørken – «Tidsreise»

 

DSC_8348_72dpi
DSC_8348_72dpi
DSC_8336_72dpi
DSC_8336_72dpi
DSC_8333_72dpi
DSC_8333_72dpi
DSC_8331_72dpi
DSC_8331_72dpi
DSC_8329_72dpi
DSC_8329_72dpi
DSC_8326_72dpi
DSC_8326_72dpi
DSC_8325_72dpi
DSC_8325_72dpi
DSC_8321_72dpi
DSC_8321_72dpi
DSC_8317_72dpi
DSC_8317_72dpi
DSC_8311_72dpi
DSC_8311_72dpi
DSC_8309_72dpi
DSC_8309_72dpi
DSC_8306_72dpi
DSC_8306_72dpi
DSC_8300_72dpi
DSC_8300_72dpi
DSC_8294_72dpi
DSC_8294_72dpi
DSC_8283_72dpi
DSC_8283_72dpi
DSC_8278_72dpi
DSC_8278_72dpi
DSC_8275_72dpi
DSC_8275_72dpi
DSC_8264_72dpi
DSC_8264_72dpi
DSC_8258_72dpi
DSC_8258_72dpi
DSC_8254_72dpi
DSC_8254_72dpi
DSC_8245_72dpi
DSC_8245_72dpi
DSC_8240_72dpi
DSC_8240_72dpi
DSC_8238_72dpi
DSC_8238_72dpi
DSC_8229_72dpi
DSC_8229_72dpi
DSC_8226_72dpi
DSC_8226_72dpi
DSC_8223_72dpi
DSC_8223_72dpi
DSC_8222_72dpi
DSC_8222_72dpi

Foto: Siv Hilde Meen/LevArt

 

—-

 

Thomas Holth
P1 residens
“Felt”

 

Foto: Siv Hilde Meen/LevArt

 

Felt består av en enkel temporær trestruktur, som fungerer som rammeverk for en vertikal hage og en møteplass. Utsiden av trestrukturen er dekket av filt, med jordfylte lommer med plass til planter, som er med på å dempe trafikkstøyen fra den nærliggende Kirkegata. Trestrukturen er også et sosialt sted hvor innsiden vil kunne aktivere plassen ut mot det fremtidige parkområdet gjennom innebygde møbler. Videreutviklingen av Felt avgjøres basert på en serie verksteder holdt i Tenthaus‘ nomadiske studio, P1 – mobilt atelier. Her involveres lokale ungdommer gjennom sommerjobb og ulike workshop med fokus på innhold og videre bruk av Felt. Strukturen er også stativ for en installasjon av kunstnergruppen Futurefarmers som vil bli presentert i slutten av august som en del av Tenthaus avslutning av det mobile atelieret.

Prosjektet er en del av LevArts prosjekt PARK. Ideen til Felt er basert på Nøysom Arkitekter sitt forslag til en vertikal hage mellom Kirkegata og plassen. Filten er et restprodukt fra papirfabrikken Norske Skog i Skogn. Felt er utviklet av Thomas Holth i samarbeid med Tenthaus. Thomas er invitert som en av P1s residency-kunstnere og vil oppholde seg i P1 i august 2020.

 

Thomas Holth (1983) er arkitekt utdannet fra Arkitekthøyskolen i Oslo og Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, Barcelona. Han arbeider med arkitekturprosjekter i både stor og liten skala, og med prosjekter relatert til kunst, samt programmering. Han interesserer seg blant annet for parametrisk design, deltagende metoder og bioklimatisk arkitektur.

Strukturen er satt opp i samarbeid med Linn Synnøve Haugan, Andrea Olsen, Frede Aleksander Sundal og Markus Emelian Johnsen fra Levanger, som alle fire hadde sommerjobb på prosjektet.

 

 

DSC_1211_72dpi
DSC_1211_72dpi
DSC_1276_72dpi
DSC_1276_72dpi
DSC_1282_72dpi
DSC_1282_72dpi
DSC_1305_72dpi
DSC_1305_72dpi
DSC_1292_72dpi
DSC_1292_72dpi
DSC_1514_72dpi
DSC_1514_72dpi
DSC_1528_72dpi
DSC_1528_72dpi
DSC_1494_72dpi
DSC_1494_72dpi
DSC_1456_72dpi
DSC_1456_72dpi
DSC_1495_72dpi
DSC_1495_72dpi
DSC_1521_72dpi
DSC_1521_72dpi
DSC_1492_72dpi
DSC_1492_72dpi
DSC_1482_72dpi
DSC_1482_72dpi
DSC_1486_72dpi
DSC_1486_72dpi
DSC_1475_72dpi
DSC_1475_72dpi
DSC_1477_72dpi
DSC_1477_72dpi
DSC_1449_72dpi
DSC_1449_72dpi
DSC_1443_72dpi
DSC_1443_72dpi
DSC_1428_72dpi
DSC_1428_72dpi
DSC_1436_72dpi
DSC_1436_72dpi
DSC_1421_72dpi
DSC_1421_72dpi
DSC_1415_72dpi
DSC_1415_72dpi
DSC_1472_72dpi
DSC_1472_72dpi
DSC_1392_72dpi
DSC_1392_72dpi
DSC_1383_72dpi
DSC_1383_72dpi
DSC_1362_72dpi
DSC_1362_72dpi
DSC_1369_72dpi
DSC_1369_72dpi
DSC_1370_72dpi
DSC_1370_72dpi
DSC_1325_72dpi
DSC_1325_72dpi
DSC_1352_72dpi
DSC_1352_72dpi

Foto: Siv Hilde Meen/LevArt

 

—-

 

Future Farmers og Tenthaus
Verksted og prosesjon
“Chime-in”

 

When we are not present, the wind animate our common measurement.

Kan vi forestille oss PARK som et sted hvor tommer, meter og gram forsvinner og en ny målestokk tas i bruk? Kan PARK bli et rom for en nye måte å måle på? Hvordan ville en parkbenk sett ut hvis man brukte dette nye målesystemet? Chime-in er et eksperiment og et forsøk på å tenke nytt om hvordan vi måler verden rundt oss. Hvordan høres høyden din ut? Lengden på haken din?

… Tuvas lengde er 3 ganger Annas ben og tilsvarer Gunnars armspenn. Hildes albue er 25 ganger Piets nese som er 2 ganger Katrins tommel og 16 ganger så stor som øret hennes…

Hva skjer når vi spiller dette målesystemet som en serie vind-spill som er innstilt etter kroppene våre?

Vi beveger oss gjennom Levanger for å dele dette nye verktøyet.
Vi vil lete etter likelydende elementer i byrommet og utforske med klirring og klang.
Vi håper vi kan huske lydene til hvert vind-spill slik at den lyden
blir en måte å måle på.

 

«Chime-in» er et engelsk begrep som brukes i en gruppediskusjon, for eksempel når noen har en ledende idé og inviterer andre til å «chime-in. De har kanskje noe å legge til eller de vil utfordre eller stille spørsmål ved den første ideen. Begrepet «chiming-in» er med på å etablere et imøtekommende miljø i gruppearbeid, diskusjon og i utviklingen av nye ideer.

Tenthaus leder denne workshopen basert på samtaler med og instrukser fra Future Farmers som befinner seg i California. Future Farmers skulle vært P1-residenter i Levanger vår/sommer 2020, men dette måtte avlyses på grunn av Covid-19.

 

Futurefarmers (Amy Franceschini, San Francisco, USA b. 1970, Lode Vranken, Gent, Belgium b. 1962) is one constellation of an international group of artists, architects, anthropologists and farmers with a common interest in creating frameworks of participation that recalibrate our cultural compass through moments of wonder. Through public art, architecture, museum installations, publications and temporary educational programs inside institutions, they have transformed public policy, urban planning, educational curricula and public transportation plans. Futurefarmers’ produce relational sculptures and tools for audiences to gain insight into deeper fields of inquiry- not only to imagine, but also to participate in and initiate change in the places we live. They have published A Variation on Powers of Ten with Sternberg Press, 2012; For Want of a Nail, MIT Press, 2018. They have exhibited at Solomon R. Guggenheim, 2010, New York Museum of Modern Art 2008, Whtiney Biennial 2000, 2017 Sharjah Biennale, the 2018 Taipei Biennale and Amy is the recipient of a 2010 Guggenheim Fellowship, 2017 Herb Alpert Award for Visual Arts and a 2019 Rome Prize Fellow in Design.

 

—-

 

P1 minifestival
Lørdag 29. august 2020 kl. 12.00 UTSATT
LevArt Park, Kirkegata 11, Levanger

 

På grunn av sykdom og av hensyn til alles trygghet i disse pandemitider har vi bestemt oss for å utsette P1 Minifestival. Vi vil holde dere alle informert, via Facebook og web om den nye datoen. 

 

Tenthaus og LevArt inviterer til P1 Minifestival, en markering og avslutning av P1 – Mobilt Atelier sitt 10 måneder lange opphold i Kirkegata 11 som del av LevArt sitt prosjekt PARK. Det vil bli workshop og bildefremvisninger, aktiviteter og presentasjoner av kunstprosjektene som har funnet sted i perioden. Alt vil foregå utendørs, med 1 meter avstand. Se videre smittevernhensyn under.

Residenskunstnere i PARK. inkluderer: Sissel M Bergh, Ida Warholm Bjørken, Tenthaus, Thomas Benedict Holth og Futurefarmers.

 

28.08
Workshop Chime-in
Kunstkollektivene Future Farmers og Tenthaus.
Drop in alle er velkommen!
10.00-13.00 og 16.00-18.00

 

29.08
Tenthaus avslutning med LevArt, Tenthaus kunstkollektiv og P1- resident Thomas Benedict Holth

12.00  Åpning av Felt, en vertikal hage i Kirkegt 11 av Thomas B. Holth, i samarbeid med Tenthaus.

12.30  Future Farmers Chime-in prosesjon. Resultat av fredagens workshop vises i form av en parade.

14.00  Kunstnersamtale med Sissel M Bergh og Tenthaus.

12.30-16.00  «Spikk a little bit», med Ida Warholm Bjørken.

 

Alt vil foregå utendørs, med 1 meter avstand.

 

 

Smittevernhensyn ⚠

Alle deltagere må fylle ut skjema med navn og telefonnummer i det de ankommer. Informasjonen slettes 10 dager etter arrangement.
Arrangement og verksteder holdes ute. Blir det dårlig vær er det mulig å holde det inne på Levart. Antall deltagere dimensjoneres etter dette.
God håndhygiene. Det settes ut håndsprit på lett tilgjengelige steder, gjerne flere steder. Deltagere oppfordres til å sprite hendene i det de ankommer.
Det blir gitt beskjed om at deltagere som mistenker at de er syke, inkludert de med symptomer på luftveisinfeksjoner, ikke må komme til arrangementet.
Deltagerne må holde minst én meters avstand under arrangementet. Det skal tilrettelegges for dette. Verktøy ol. desinfiseres mellom hver gang de er i bruk.