Framtiden bygger vi sammen

28. – 30. september 2018
Nøysom Arkitekter

 

«Framtida bygger vi sammen», 
om selvbygging, medvirkning og byøkologi

Fredag 28.september 17.30 -18.30
Presentasjon og diskusjon

Lørdag 29.september 14.00 -17.00
Åpent verksted

 

Fredag 28. september inviterer vi til presentasjon og samtale med Nøysom arkitekter, samarbeidspartnere i PARK-prosjektet, på LevArt. De er kjent for å ha et sterkt fokus på bærekraftig arkitektur og byøkologi i prosjektene sine, og er blant annet opptatt av at alle skal kunne bidra i å utforme sine egne fysiske omgivelser, betydningen av kulturelle og kunstneriske sentre i den urbane økologien og det å arbeide med mellomrom – for eksempel områder som ligger i kanten av urbanitet og sub-urbanitet. Etter presentasjonen oppfordres publikum til å delta i en uformell diskusjon om ideer og mulige arkitektoniske grep i den nye parken i Kirkegata 11. Drikke og snacks serveres.

På lørdag er alle velkomne til å delta på det første åpne verkstedet med arkitektene mellom kl. 14.00 og 17.00. Det er mulig å komme innom når som helst. Intensjonen er å skape dialog om mulige fysiske endringer i parken, og hvordan innbyggerne kan bidra til ansvarlig bruk, felles ideer og inkluderende planlegging for den fremtidige parken.

 

Nøysom arkitekter består av arkitektene Haakon Haanes, Cathrine Johansen Haanes og Trygve Ohren. De er kanskje best kjent for et eksperimentelt selvbyggerboligprosjekt på det byøkologiske forsøksområdet Svartlamon i Trondheim, hvor fem familier har bygget sine egne hus ved hjelp av enkle midler og utstrakt gjenbruk. Prosjektet ble påbegynt i 2013 og stod ferdig i 2017. Som arkitekter ønsker de å øke bevisstheten om verdien av nøysomhet i arkitekturen, i en tid hvor effektivitet er det store mantraet. «En nøysom arkitektur har en ansvarlig holdning til ressurser og forbruk fordi den nettopp stiller spørsmål om hva vi trenger og hva som gjør oss lykkelige, og ikke bare hva vi er villige til å betale for», mener arkitektene.
www.noysomarkitekter.no