Oppgradering av lokaler i «Gulbygget»

Pågående

 

dugnadsinnsats med kunstforeningen i utstillingslokalet

 

Levanger kommune har fått støtte fra Rom for Kunst, Norsk Kulturråd, til å oppgradere lokalene i første etasje i Gulbygget. Prosjektet skal tilrettelegge for gode visnings- og produksjonsforhold for samtidskunst i det gamle skolebygget for LevArt og Levanger kunstforening.

Levanger Kunstforening er medlem av Norske kunstforeninger som er et nettverk av publikumsstyrte visningssteder i Norge. Randi Martine Brockmann er engasjert som koordinator for prosjektet. Brockmann var tidligere prosjektleder i Kulturbyrået Mesén hvor hovedfokus var å arbeide med nye visningssteder for kunst og å initiere temporære kunstprosjekter i det offentlige rom.

Levanger kommune er ansvarlig for prosjektet som har mottatt generøs støtte fra Norsk Kulturråd og Nord-Trøndelag Fylkeskommune.