Figuring Fallow Time

5. – 7. april 2019
Kàddu Yaraax / Mouhamadou Diol, Bouba Touré og Raphaël Grisey

 

Agro-Pastoral Ecosystems* and Theatre of the Oppressed Practices in the Face of Climate Breakdown.

* Økosystemer basert på en blanding av jordbruk og dyrehold

 


Program for workshop på LevArt 5.-7. April

(Formiddagens presentasjoner og diskusjoner vil utvikles sammen med deltagerne i ettermiddagsøktene.)


5. april, fredag:

   9.00 Frokost på LevArt
   10.30-12.30 Velkommen 
Introduksjon til workshopen ved Raphaël Grisey
Presentasjoner: 
Bouba Touré, historien bak Somankidi Coura, et kooperativ i Mali
Diol Mouhamadou (Kaddu Yaraax) – erfaringer fra de undertryktes teater på landsbygda i Senegal
   12.30-15.00 Lunsj
   15.00-19.00 De undertryktes teater – workshop «The story of the farmer told by the cow to the worms and to the plants“
   19.00 Middag
   20.30 Filmvisning – «Mueda, memoria e massacre» [Mueda, Memory and Massacre], Ruy Guerra 1979

6. april, lørdag
   9.00 Frokost på LevArt
   10.30-12.30 Foredrag av Unni M. Fjellheim, presentasjoner av Diol Mouhamadou (Kaddu Yaraax) and Shela Sheikh 
   12.30-15.00 Lunsj
   15.00-19.00 De undertryktes teater – workshop «The story of the bear that tore apart the Sami reindeer told by the dog of the Fulani herder“
   19:00 Middag
   20.30 Filmvisning – Xeex Bi Du Jeex –A Luta Continua ( Raphaël Grisey, Kaddu Yaraax and Bouba Touré), 2018

7. april, søndag
   9.00 Frokost på LevArt
   10.30-12.30 Presentations by Parisa Akbarpour, Salahedin Naderi and Diol Mouhamadou (Kaddu Yaraax)
   12.30-15.00 Lunsj
   15.00-19.00 De undertryktes teater – workshop «The story of the farmer told by the cow to the worms and to the plants“
   19:00 Middag
   20.30 Filmvisning – Ghashiram Kotwal, Yukt Film Cooperative (Mani Kaul), India, 1977

 


Can we compare agro-pastoral pacts coming from West Africa and Norway, and their correlated ecosystems? Can we queer them and build multi-situated knowledge interfaces without reproducing neo-colonial patterns of extraction?*

(«Kan vi sammenligne agro-pastorale pakter som kommer fra Vest-Afrika og Norge, og deres korrelerte økosystemer? Kan vi «queere» dem og bygge multi-situerte kunnskapsgrensesnitt uten å gjenta nykoloniale utvinningsmønstre?»)

 

I denne workshopen vil vi lære fra erfaringene og metodene som brukes av teatergruppa Kaddu Yaraax. Kaddu Yaraax er basert i Dakar, Senegal, og bruker metoder fra De undertryktes teater og forumteater for å mobilisere til sosial og politisk endring i lokalsamfunn i Vest-Afrika. Workshopen bygger dessuten på erfaringer fra visuell og performativ kunstnerisk forskning, ulike praksiser omkring jordbruk og dyrehold, migrasjonserfaringer og oversettelser mellom ulik stedsbundet kunnskap. Gjennom improvisasjon inviteres deltagerne til å bringe inn egne personlige erfaringer. I workshopen ønsker vi å skape resonans med kulturer for bruk av jord, postkoloniale erfaringer og migrasjonspolitikk i Norge, for slik å tenke kollektive strategier i møte med klimaendringer i relasjon til voldelig utvinningsskapitalisme og nykoloniale praksiser.

Workshopen er organisert av Raphaël Grisey og LevArt og er en del av et større kunstnerisk forskningsprosjekt av Raphaël Grisey i samarbeid med Bouba Touré. Prosjektet med tittelen «Sowing Somankidi Coura, A Generative Archive» undersøker historien omkring permakulturen og arkivene til Somankidi Coura – et selvorganisert kooperativ ved Senegalelven i Mali. Touré var en av grunnleggerne av kooperativet som ble startet av en gruppe tidligere afrikanske migranter og aktivister i Frankrike i 1977 i etterkant av Saheltørken i 1973. En bred presentasjon av prosjektet kan for tiden sees på Kunsthall Trondheim.

Workshopen på LevArt ledes av Raphaël Grisey, Mouhamadou Diol fra Kàddu Yaraax og Bouba Touré. Vi ønsker deltagere med ulik bakgrunn velkommen, men kan ta i mot maksimum 25 deltagere. Kontakt oss med en kort motivasjonstekst på e-post anne.gro.erikstad@levanger.kommune.no hvis du er interessert i å delta. Det detaljerte programmet for den 3 dager lange workshopen vil publiseres snart.

 

Kàddu Yaraax (Mouhamadou Diol)
Forum teatergruppen Kàddu Yaraax ble grunnlagt i 1994, og er basert i Lebou-landsbyen Yarakh i Dakar. Gruppen er aktiv i hele Senegal. Instruktører arrangerer regelmessig Forum teater-workshops for grupper fra forskjellige byer. Kàddu Yaraax arbeider med forumteater som verktøy. Dette er en gren av The Theatre of the Opressed grunnlagt av Augusto Boal rundt ideene til pedagogen Paulo Freire på 1970-tallet. Gruppen bruker sang, dans og poesi i en prosess der scenarier skrives kollektivt. Kāddu Yaraax jobber for å bevisstgjøre samfunnet om alle former for sosial undertrykkelse, og har jobbet med temaer som Hann Bay-forurensning (Dakar), AIDS-epidemien, konsekvensene av migrasjon, rasisme, væpnede konflikter og intensivt jordbruk. Organisasjonen er community-basert, og har 17 aktive medlemmer eller kontaktpersoner, som bor i prosjektets aktivitetsområder. Rundt tretti personer som støtter og oppmuntrer tiltakene er også knyttet til organisasjonen. Foreningens målsetning er å organisere kollektiv respons gjennom ulike strategier for sosial animasjon. De samarbeider også med offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner for å løse sosioøkonomiske problemer knyttet til for eksempel miljøforringelse, forurensing og «de-schooling». Foreningen er også aktive i å utvikle nye modeller for deltagelse og demokrati, for eksempel en «samfunnskole», og de arbeider for bruk av solenergi og for tiltak som styrker menneskerettighetene.  I 2017 og 2018 samarbeidet Kàddu Yaraax, Bouba Touré og Raphaël Grisey først om en nytolkningen av Traana – Temporary Migrant, et drama som ble skrevet i 1976 av Bouba Touré, og deretter om et verksted som førte til etableringen av det kollektive teaterstykket og filmen Xeex Bi du Xeex – A Luta Continua.

 

Bouba Touré
Touré er født i 1948 i Tafacirga nær Senegal-elven i det som tidligere var fransk Sudan og som ble Mali. Han bor nå i Paris, Frankrike og på Somankidi Coura, Mali. Han gikk på skole i Tambacounda, Senegal, før han emigrerte til Frankrike i 1965. Touré bodde i Foyer Pinel, en boenhet for migrasjonsarbeidere, sammen med Siré Soumaré. Fra 1965 til 1970 jobbet han i fabrikken Chausson og deltok i streikene som pågikk fra 1966 til 1969. Etter studier på Vincennes friuniversitet og Montrouge i 1969, jobbet han, fra 1971, som projeksjonist på kinoene «14 Juillet Bastille» og «Kino L’entrepôt» i Paris. Siden 1970-tallet har Touré, som fotograf, dokumentert migrasjonsarbeideres liv og kamp, samt grunnleggingen av jordbrukeskooperativet Somankidi Coura i Mali. Fra 2008 har dette fotografiske arkivet blitt supplert av videoproduksjoner. Touré var medstifter av ACTAF i 1971 og av kooperativet Somankidi Coura i 1977 etter å ha mottatt landbruksstipender i Marne og Haute-Marne (Frankrike). Han har samarbeidet med Raphaël Grisey på prosjektene Cooperative (2008) og Becoming Cooperative Archive (2015-). I 2015 publiserte han boken «Notre case est a Saint Denis» (vårt hus ligger i Saint Denis ), Éditions Xérographes. Fra 1980-tallet har Touré stilt ut arbeidene sine, deltatt i samtaler og holdt foredrag i Frankrike, Storbritannia og Tyskland i migrasjonsarbeideres sirkler og foreninger, og mer nylig på Contemporary Art Centre Les eglises, Chelles, Goldsmith university,  Savvy Contemporary, Berlin, Arsenal Kino, Berlin, Dokumentarforum, HKW, Berlin, Espace Khiasma, Les Lilas,  festival Theaterformen, Braunschweig,The Building, E-flux, Berlin; B-Movie Kino, Hamburg; Caméra des champs Festival, Ville-sur-Yron; Archive Kabinett, Berlin; Spectacle cinéma (USA).

 

Raphaël Grisey
Grisey er født i Paris i 1979, og bor og arbeider i Berlin. Grisey bruker video, redaksjonelle og fotografiske arbeider for å samle eller produsere fortellinger om politikken bak minner, migrasjon og arkitektur. Boken Where is Rosa L. (2001-2006) og filmen National Motives (2011) studerer etterlevningne eller «spøkelsene» etter ulike politiske regimer i offentlige rom i Berlin og Budapest. Gjennom ulike dokumentariske, fiktive eller essayistiske former, behandler Griseys filmer og installasjoner aktuelle sosiale og politiske spørsmål som migrasjon og postkolonialisme i Frankrike (Trappes, Ville Nouvelle, 2003, Cooperative, 2008 og Så Somankidi Coura, et generativt arkiv 2015- i samarbeid med Bouba Touré). Han samarbeidet med Florence Lazar på filmene Prvi Deo og Red Star (2006), som omhandler etterkrigstiden i det tidligere Jugoslavia. Nylig har han laget filmer i Frankrike blant streikende studentener (The Indians, 2011), i Kina blant Míngōng bønder (The Exchange of Perspectives, 2011), i det sosiale boligkomplekset Pedregulho i Brasil (Minhoc «o, 2011) , i den brasilianske Positivistkirken i Rio de Janeiro (Amor e Progresso, 2014) og rundt marooned quilombola-fellesskap i Minas Gerais (Remanescentes, A Mina dos Vagalumes, 2015). Arbeidene hans har blitt vist på ulike filmfestivaler som FID Marseille (FR), Hotdocs Vancouver (CA), Doc Lisboa (PR), Forum Doc (BR), Berlinale Forum Expanded (DE), og på steder som Kunsthalle Budapest (HU), Centre Pompidou, Kunstsenteret Les Églises Chelles, Passerelle, Espace Khiasma, CPIF (FR), Casa Encendida (SP), MAM Sao Paulo, MIS (BR), MCA Chicago (USA), Savvy Contemporary, NGBK, Halle Für Kunst Lüneburg, Arkiv Kabinett, Heidelberger Kunstverein, Neuer Aachener Kunstverein (G), 10. Kontour Biennale (BE), 2. Yinchuan Biennale (CN). I 2019 blir hans pågående kunstneriske forskning Sowing Somankidi Coura, et generativt arkiv, presentert på Kunsthall Trondheim, Savvy Contemporary, Den Fries, København og på Contour Biennalen Mechelen.

 

Unni M. Fjellheim
Fjellheim er firebarnsmor og aahka, og ordfører i Gåebrien sijte. Grunnskoleårene tilbrakte hun ved sameskolen i Snåsa der hun lærte samiske fag som språk, samisk kulturhistorie og det samiske tradisjonshåndverket duedtie/duodji som hun utøver også i dag. Hun har gått i sin fars fotspor i reinsdrifta og lever og hegner om båatsoe(reindrifta). Hun er opptatt av å stå frem og fortelle om den samiske historien og kulturen. Usynliggjøringen av samene som Fennoskandinavias urfolk, har påvirket det samiske folket både kollektivt og på individnivå, men det har også hatt negative konsekvenser for Norge og forståelsen av hvordan vi skal håndtere miløutfordringene og ta vare på den vakre naturen. Fjellheim er en engasjert aktivist i kampen mot den planlagte gigantiske vindkraftutbygginga og kjemper for å ivareta reindrifta og naturmangfoldet i Trøndelagsområdet. Usynliggjøringen av samene, sier hun, har gjort det krevende å forene kreftene for å forsvare Eatneme, moder jord.

 

Shela Sheikh
Shela Sheikh er en forsker og foreleser ved Department of Media, Communications and Cultural Studies ved Goldsmiths, Universitetet i London. Hennes forskningsområder inkluderer blant annet ulike former for vitnemål – mellom det menneskelige, teknologiske og miljømessige. Sheikh var nylig medredaktør for Third Text 151–152 ‘The Wretched Earth, Botanical Conflicts and Artistic Interventions’ (vol. 32, 2–3, 2018) sammen med Ros Gray, et forskningsprosjekt med utgangspunkt i kolonialisme og botanikk, og Theatrum Botanicum (Sternberg Press, 2018) redigert med Uriel Orlow.

 


Workshopen «Figuring Fallow Time» er støttet av Norsk Kulturråd.

 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30

Foto: Siv Hilde Meen

 

________________________

 

13. oktober 2018

Bilde: Raphaël Grisey

 

FIGURING FALLOW TIME: presentasjon av et kunstnerisk forskningsprosjekt omkring jordbrukskooperativet Soumankidi Coura og verksted med De undertryktes teater / Raphaël Grisey, Bouba Touré og Mohamadou Diol /Kaddu Yaraax

Denne uka får vi et første besøk av nye samarbeidspartnere i PARKprosjektet. Vi gleder oss til å ta i mot kunstner og filmskaper Raphaël Grisey, fotograf, filmskaper og en av grunnelegger av kooperativet Somankidi Coura i Mali, Bouba Touré og Diol Mouhamadou fra Kaddu Yaraax ( de undertryktes teater ), Dakar, Senegal.

Lørdag 13. oktober vil de presentere arbeidet sitt og sammenhengen mellom kunstnerisk forskning, jordbrukskulturer og «Forum teater» som metode på LevArt. Gjennom presentasjoner og teaterverksted undersøker vi sammen hvordan lokal kunnskap og historie fra Frankrike, Senegal og Mali resonnerer med postkolonialisme, migrasjonspolitikk og utfordringer i jordbruket i Norge i dag.

Presentasjonen er en del av et større kunstnerisk forskningsprosjekt av Raphaël Grisey i samarbeid med Bouba Touré. Prosjektet med tittelen «Sowing Somankidi Coura, A Generative Archive» undersøker historien omkring permakulturen og arkivene til Somankidi Coura – et selvorganisert kooperativ ved Senegalelven i Mali. Touré var en av grunnleggerne av kooperativet som ble startet av en gruppe tidligere afrikanske migranter og aktivister i Frankrike i 1977 i etterkant av Saheltørken i 1973.

 

Program lørdag 13.10. 
13.00 Presentasjon av Bouba Touré, Raphaël Grisey og Diol Mouhamadou. 
15.00 – 17.00 Teaterverksted, de undertryktes teater, med Diol Mouhamadou. 


Arrangementet vil foregå på engelsk og fransk og oversettes til norsk underveis. Det er åpent og gratis for alle. En lett lunsj vil bli servert og vi vil derfor gjerne ha tilbakemelding om du kommer.

 

FFT1
FFT1
FFT2
FFT2
FFT3
FFT3
FFT4
FFT4
FFT5
FFT5
FFT6
FFT6
FFT7
FFT7
FFT8
FFT8
FFT9
FFT9
FFT10
FFT10
FFT11
FFT11
FFT12
FFT12
FFT13
FFT13
FFT14
FFT14
FFT15
FFT15
FFT16
FFT16
FFT17
FFT17
FFT18
FFT18

Foto: Siv Hilde Meen