Levanger Kino Project

19 September 2014, kl 19. 30 / 9-11 Mai 2014, Festiviteten Kulturhus & Kino, Kirkegt. 18, Levanger

Levanger Kino Group / Nomeda Urbonas

 

Levanger Kino Project undersøker ulike former for performativ pedagogikk når de, gjennom en serie filmproduksjonsverksteder og eventer, endrer det historiske filmteateret i Levanger til en offentlig arena for kunstproduksjon og deltagelse. Prosjektet gjenoppliver «foreldete» filmteknikker, og bruker en arkivisk tilnærming som metode for en forskningsbasert og kritisk kunstnerisk praksis. I løpet av våren 2014 inviterte Levanger Kino Group innbyggerne i Levanger til å delta i produksjonen av et kollektivt portrett av byen gjennom «reenactment» av det aller første filmprogrammet som ble vist på kinoen i Levanger da den åpnet i 1910: «Prins Fridolins næse og film «,» En hønes Liv «,» Kvindelige Chauffører «,» George Washington «og» Madras (bilder fra Ostindien) «.

Levanger kino er i dag den eldste kinoen som fortsatt er i drift i Norge, men nå er dens fremtid i sentrum usikker. Vil kinoen flyttet til kjøpesenterområdet Magneten? Er det nødvendig med en kino på Levanger når den i nabokommunen er så bra? Hvilken betydning har den film- og kinokulturen som finnes i den historiske bygningen? Bør den bevares, glemmes eller gjenoppfinnes? Dette er bare noen av spørsmålene som diskuterers.

* Levanger-Kino-Group er et eksperimentelt kunstnerisk initiativ ved Kunst og Felleskapets Rom, Kunstakademiet i Trondheim, NTNU: Eva Ballo, Joana Bruno, Carlos Alberto Correia, Alienor Fabry, Saman Haghighivand, Elizabeth Krogh, Inger MH Laustsen, Claudia Marzocchi, Anne Lisa Moen, Veronica Riget Alsing, Carina Roesicke, Anita Wagner, Nomeda Urbonas **, med deltakelse av Anne-Karin Furunes, Simon Harvey og Andreas Schille. Mer på:
www.nugu.lt/RnD

** Nomeda Urbonas er kunstner og co-grunnlegger av Urbonas Studio sammen med Gedeminas Urbonas. Urbonas Studio er et tverrfaglig forskningsprogram som forfekter nødvendigheten av å ta tilbake offentlige rom og kulturer i møte med en overveldende privatisering. I arbeidene sine oppfordrer de til bruk av kulturell og politisk fantasi som verktøy for sosial endring. Prosjektene deres begynner ofte med arkiviske undersøkelser, og utfolder seg i komplekse deltagerbaserte verk som undersøker urbane miljøer, arkitektonisk utvikling og kulturell og teknologisk arv. Gjennom en tverrfaglig praksis utforsker de konflikter og motsetninger som oppstår i ulike land som en følge av økonomiske, sosiale og politiske endringsprosesser.

 

 

posters a4