Jorda bind

2017 – 2019
Bjørg Nyjordet og Magnar Gilberg

 

mold, mykje mold – vettuge møte mellom mennesker – hender som veit å arbeide

 

Kunstnerduoen Bjørg Nyjordet og Magnar Gilberg starter med å lage fruktbar mold i dette kunstprosjektet som endrer den asfalterte skolegården i Kirkegata 11, i dag en parkeringsplass, til et sted for ny vekst. Kunstnerne er til stede over tid, stedstilpassa dyrkningsmåter for mat og et mangfold av nyttevekster prøves ut, lokale historiske erfaringer med bruk av byjord hentes fram. Mold skapes ved at organisk materiale brytes ned og komposteres. Mold bearbeides av plantenes røtter, av mark, mennesker og mikroorganismer. Det å arbeide med jord blir et samlingspunkt for en pågående samtale og en praksis som er åpen for nykommere. Parken blir til som en arena for meningsutveksling og strategisk tenking om en mer demokratisk bruk av jordas ressurser, et sted for konstruktive bindinger mellom mennesker, mellom ulike livsformer og forutsetningene for liv, og fortsatt liv – jord.

«Jorda bind» følger PARK.-prosjektets utvikling. Gjennom et langsiktig engasjement i stedet inviterer kunstnerne byens befolkning; organisasjoner, klubber, enkeltpersoner og forbipasserende til en rekke møter, måltider, såverksteder og diskusjoner. «Jorda bind» startet som en kunstnerisk intervensjon og en del av mini-seminaret «Lessons for Landscapes» (LevArt) i juni 2016. Intervensjonen «Potetlandet» var en projeksjon inn i fremtiden og et initiativ til et grep om den fremtidige byparken. Bjørg Nyjordet og Magnar Gilberg er kjent for en rekke prosjekter i det offentlige rommet og for utstillinger der de skaper oppmerksomhet omkring jordbruk som ressurs, om økologi og klima. Kunstnerne bor og arbeider på Mære i Nord-Trøndelag, og på hjemstedet er eksperimentering med måter å bruke jord på en del av det daglige virket.

«Jorda bind» er støttet av KORO og Levanger kommunes ordning for kunst i offentlig rom.

 

IMG_7321
IMG_7321
IMG_7355
IMG_7355
IMG_7406
IMG_7406
IMG_7441
IMG_7441
IMG_7460
IMG_7460
IMG_7462
IMG_7462
IMG_7491
IMG_7491
IMG_7492
IMG_7492
IMG_7502
IMG_7502
IMG_7511
IMG_7511
IMG_7538
IMG_7538
IMG_7544
IMG_7544
IMG_7559
IMG_7559

Foto: LevArt/E.F.Saastad