99/9 VESTERVIK

16. – 31. mars 2019

Randi Annie Strand

 

 

 

Boklansering og utstillingsåpning 16. mars kl 13.00

99/9 VESTERVIK er tittelen på en ny kunstnerbok av Randi Annie Strand som vi gleder oss til å presentere som en del av PARK.prosjektet på LevArt. Boka, som handler om kunstnerens oppvekst på et småbruk på Trøndelagskysten fortalt gjennom den nøysomme forvaltningen av familiens hushold, er hovedelementet i utstillingen som vises. 99/9 VESTERVIK er gårdsnummeret til bruket, og i likhet med mange mindre kombinasjonsbruk i Norge, ble driften lagt ned midt på 70-tallet. I ettertid lever gården videre som idyllisk feriested i et kulturlandskap som uten det hverdagslige vedlikeholdet stadig blir mer gjengrodd.

Fortellingen starter den sommeren kunstneren finner en rekke regnskapsbilag fra årene 1957 til 1960. Med sirlig håndskrift og personlige notater forteller bilagene om gårdens utgifter og inntekter, og en tid der «økonomi», nært opp til den etymologiske betydningen av ordet, ble forstått som god forvaltning av lokale ressurser og transaksjoner mellom personer som ofte kjente hverandre. Verdien av et produkt ble målt i tiden og kvaliteten på arbeidet som var lagt ned i produksjonen av det. Regnskapsbilagenes visuelle og fortellende kvaliteter rammes inn av kunstnerens egne tekster og familiens personlige fotografier. «Restbeløp kan bero til du kommer hit», kan vi lese på et bilag. På 50-tallet, får vi vite, hadde familien andel i en hest. I en avsluttende tekst av statsviter og samfunnsdebattant Svenn Arne Lie, settes dette nøkternt fortalte og poetiske portrettet av en, for mange, nær fortid, opp mot dagens markedsstyrte jordbrukspolitikk.

I utstillingen på LevArt presenteres boka sammen med en serie nye verk av kunstneren i form av løvsagarbeider. Dette er en teknikk som til tross for sin popularitet som folkekjær hobby, er lite dokumentert.

“99/9 VESTERVIK” er at av flere pågående og fremtidige prosjekter på LevArt som tar opp problemstillinger omkring bruk av land i PARK.

 

Randi Annie Strand
Kunstnerboka har gjennom mange år vært Randi Annie Strands hoveduttrykk. Den sensoriske erfaringen med materialet, og de språklige tegnene som oppstår i møtet mellom tekst og bilde, er et gjennomgående tema i arbeidene hennes. Randi Annie Strand er født og oppvokst i Ytre Namdal, men bor og jobber i dag i Oslo. Hun har hatt mange separat- og kollektivutstillinger i inn- og utland, og er innkjøpt av blant annet Nasjonalgalleriet og KODE kunstmuseum. www.randistrand.no

Svenn Arne Lie
Svenn Arne Lie har vært rådgiver i blant annet «For Velferdsstaten» og i Samfunnsøkonomisk Enhet i Fagforbundet. Sammen med Espen Løkeland-Stai har han skrevet boka ”En nasjon av kjøtthuer. Ni myter og en løgn om norsk landbrukspolitikk”, forlaget Manifest 2015. Han har vært journalist i Klassekampen, og artiklene hans er publisert i aviser som Nationen, Dag og Tid og Klassekampen.

 

Boka utgis som en del av LevArts temporære publiseringsplattform, LevArText  og det pågående stedsspesifikke prosjektet PARK.

Prosjektet er støttet av: Fritt Ord, Statens Utstillingsstipend, Billedkunstnernes Vederlagsfond og Kunstmuseet Nord-Trøndelag.

 

 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17

Foto: Siv Hilde Meen