Så i asken, slik at ingenting går tapt

Ann Iren Buan, Johan Øvergård, Jørn H. Sværen og Magnus Dahlström
Kurator: Eivind Hofstad Evjemo

Galleri 69: 10.02. – 12.02.17
Harpefoss hotell: 18.02. – 20.02.17
LevArt: 25.02 – 19.03.17

Åpning 25.02 kl 13.00

Åpningstider

Så i asken

 

”Klokken var snart åtte om morgenen. Skyene løste seg opp på himmelen, noe som gjorde at den nye fjellformasjonen steg tydeligere fram og kunne ses på større avstand, kanskje en halv mil borte. En søyle av hvit røyk steg opp fra toppen, drev bort med damp, iblandet aske. Han så seg omkring fra utkikkspunktet han hadde valgt seg. Et jordskjelv hadde nettopp skaket bakken. Flere ville følge. Det isdekte underlaget vibrerte.”

Magnus Dahlström, «Fjellet».

 

 

18 mai 1980 ble Robert Landsburg drept mens han sto og fotograferte et vulkanutbrudd fra fjellet Mount St. Helens i Washington state. Filmene som ble funnet i tursekken hans dokumenterer både det voldsomme naturfenomenet – askeskyene som nærmer seg, himmelen som gradvis formørkes –, samt fikserer et dødsøyeblikk. Utstillingen Så i asken slik at ingenting går tapt tar utgangspunkt i Landsburg’s skjebne og verkene som vises kan både betraktes som dokumentaristiske svar på hendelsen, samt fristilte kunstneriske uttrykk. Den svenske forfatteren Magnus Dahlström skriver sin versjon av Landsburg’s siste bevegelser på fjellet og gjør det de etterlevende etter katastrofer ofte gjør: han lever seg inn i, forestiller seg og dikter videre der det egentlig befinner seg et gapende tomrom. 

I videoverket Mannen reflekterer Johan Øvergård over måter mennesket betrakter, tolker og ofte romantiserer naturen på. Videoverket hans er en rekonsteksualisering av NRKs live-streaming av Mannen, som er fjellpartiet i Horgheim i Romsdalen som geologer – med bred dekning i norske medier – har konkurrert om å finne den mest presis datoen for når kommer til å rase sammen, noe som enda ikke har skjedd. Verket reflekterer over hvilke muligheter som ligger i moderne teknologi når det kommer til å betrakte, avdekke og beskrive naturen uten å sette sine egne liv i fare, men viser også hvordan betrakteren ved å komme nærmere  – klikkbart hvor en man befinner seg i verden –, kan oppleve at nye grenser oppstår.

Det skulpturelle kvaliteten som Mannen og til dels vulkanen får i utstillingen, forlenges og utvikles i Ann Iren Buans skulpturer. Buan begynte sin kunstutdannelse med fokus på tegning, men har lenge interessert seg for papirets mer skulpturelle egenskaper; dets forvandlingspotensial fra sårbart til solid, fra miniatyrisk til monumentalt. Hun betrakter selv både rommet og skulpturene som kropper, og minner på denne måten om at det alltid er kroppen som er den sensoriske overflaten mennesket mottar virkeligheten gjennom. Buans skulpturer er ikke bare objekter, de gjør også inngrep i rommet og bevirker på denne måten betrakterens opplevelse av verket og rommet. Men Mannen, som jeg i min tolkning betrakter som en skulptur der det stille troner i sitt bildeutsnitt, er en ikke-statisk skulptur, slik som også papiret i Ann Iren Buans arbeider hele tiden endrer seg, underlagt papirets organiske materialitet. 

Jørn H. Sværen har gjennom småutgivelser på eget forlag (England forlag), utviklet et særpreget og nedskåret poetisk uttrykk, der en bok kan bestå av så lite som tre setninger. Slik avkrever han en langsomhet i lesningen og tvinger betrakteren til å øke oppmerksomheten mot detaljene (strofer, antall ord, mellomrom). Diktene kan også assosieres i retning gravinskripsjoner, noe som kan rette tanken mot en før-moderne skrivesituasjon, der man gjennom selve skrivehandlingens byrde – var det seg runeinnskripsjon eller en steinhugger – tvang huggeren til å redusere og kvesse ”budskapet”.  Sværens poesi tar med seg denne bevisstheten inn i en samtid der man kan si kvantifiseringen av språket lenge har blitt dyrket på bekostning av presisjon. På den måten skaper det arkaiske i Sværens dikt også en historisk gjenklang.  

I diktsamlingen Vi er tiggere – hvor tittelen til utstillingen er hentet fra – står setningen Lakunenes lys alene på siden. Lakune er et tomrom eller et manglende ord i en tekst og representerer noe som er mistet og dermed befinner seg utenfor rekkevidde for leseren. Lakunen eller tomrommet er noe  verkene på ulike måter sirkulerer rundt.

Utstillingen er en vandreutstilling som reiser fra Galleri 69 i Oslo, til Harpefoss hotell og ender opp på LevArt i Levanger. Utstillingens og verkenes vekslende formater skal dokumenteres underveis og samles i en bok med Magnus Dahlströms nyskrevne tekst, som lanseres 19. mars på LevArt. Slik ønsker prosjektet å framheve den nære relasjonen mellom kunst og tekst, utstilling og bok.

.

.

.

16998873_1297506320330364_3734396564609083247_n
16998873_1297506320330364_3734396564609083247_n
16998926_1297505896997073_6272407259708221327_n
16998926_1297505896997073_6272407259708221327_n
16998943_1297505336997129_9214024328709672776_n
16998943_1297505336997129_9214024328709672776_n
17021376_1297505936997069_106284821398889479_n
17021376_1297505936997069_106284821398889479_n
17021440_1297505730330423_8716425053022081386_n
17021440_1297505730330423_8716425053022081386_n
17021611_1297505816997081_8423622503213496182_n
17021611_1297505816997081_8423622503213496182_n
17021614_1297505573663772_3845537605177113898_n
17021614_1297505573663772_3845537605177113898_n
17021675_1297505683663761_8953192064726534942_n
17021675_1297505683663761_8953192064726534942_n
17022349_1297505486997114_6494493251187272115_n
17022349_1297505486997114_6494493251187272115_n
17098540_1297505606997102_2691792201348174875_n (1)
17098540_1297505606997102_2691792201348174875_n (1)
17098540_1297505606997102_2691792201348174875_n
17098540_1297505606997102_2691792201348174875_n
17098695_1297505783663751_299248421431534434_n
17098695_1297505783663751_299248421431534434_n
17103649_1297505340330462_1272720491827236616_n
17103649_1297505340330462_1272720491827236616_n
17157855_1307247569356239_4055424787221691292_o
17157855_1307247569356239_4055424787221691292_o
17159309_1307247526022910_434430697926951970_o
17159309_1307247526022910_434430697926951970_o
17191949_1307247619356234_3264295389132789294_o
17191949_1307247619356234_3264295389132789294_o
17192203_1307247839356212_7497247895455401057_o
17192203_1307247839356212_7497247895455401057_o
17218651_1307247462689583_5497930589409409442_o
17218651_1307247462689583_5497930589409409442_o
17239735_1307247696022893_4999438476810313746_o
17239735_1307247696022893_4999438476810313746_o
17240320_1307247776022885_2738331403307916938_o
17240320_1307247776022885_2738331403307916938_o
17240359_1307247499356246_7574133688728350106_o
17240359_1307247499356246_7574133688728350106_o
17240643_1307247592689570_5023859922207069948_o
17240643_1307247592689570_5023859922207069948_o