Prosjektkontor

Program:

Levels of Precarity
4. september kl 19. 00, Bar Moskus, Trondheim
En samtale om arbeid, kunst og utsatte arbeidsforhold med kunstnerne Vladan Jeremić, Rena Rädle og Jesper Alvær, moderert av Marius Lervåg Aasprong

Vladan Jeremić og Rena Rädle er kunstnere baserte i Beograd. Prosjektene deres kombinerer tegning, diskusjon og dokumentarvideo, og arbeidene omfatter ulike former for intervensjoner, offentlig debatt og den sosiale spredningen av den. I sin kuratoriske og kunstneriske praksis forsker de på skjæringspunktet mellom moderne kunst og politikk. Rädle og Jeremić har jobbet sammen siden 2002, og samforfattet videoarbeider og prosjekter. Deres siste utstillinger inkluderer Between Worlds II, Kraljevic Gallery, Zagreb; Self Made Urbanism Roma, NGBK, Berlin; Places of Memory – Fields of vision, Contemporary Art Center of Thessaloniki; Moving Forwards, Counting Backwards, MUAC, Mexico City; og The Housing Agenda, Cabel Factory Gallery, Helsinki.
www.modukit.com/raedle-jeremic

Jesper Alvær (f. 1973) fikk sin kunstneriske utdanning hovedsakelig i Praha, New York, og Kitakyushu. I 2013-2016 er han stipendiat i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, avdeling Kunstakademiet, Kunsthøgskolen i Oslo, med prosjektet Work, work: Staging dislocation in artistic and non artistic labour, (artistic-research.no/jesper-alvaer-work-work). I tillegg til å vise sin kunst på en rekke internasjonale utstillinger, har Alvær også deltatt i en rekke residency- og forskningsprogrammer både i Norge og i utlandet. Hans nyeste utstillinger inkluderer Mor, Kjære Mor, (Kunstnernes Hus i Oslo, 2014), Arbeidstid (Henie Onstad Kunstsenter, 2013) samt flere utstillinger arrangert i samarbeid med Isabela Grosseova: Competencies (Fotograf Gallery, Prague 2014) Activum (Kunstnerforbundet, Oslo, 2013), Eventos Paralelos (Manifesta 8, Murcia, 2010/11), and an exhibition at Bunkier Sztuki Contemporary Art Gallery, Krakow, 2007. 

Marius Lervåg Aasprong (f. 1982) er for tiden stipendiat ved NTNU, ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Marius har en mastergrad i sosiologi. Hovedfokuset i stipendiat-prosjektet er endringer i norsk arbeidsliv, spesielt med hensyn til introduksjon av produksjonssystemer som Lean, samt økende grad av multinasjonalt eierskap av norsk industri og arbeidsliv.

 

Visning av filmene The Housing Question av Vladan Jeremić og Rena Rädle og Konkret av Jesper Alvær.
Lørdag 6. september kl 15.00-17.00, Rådhuset i Levanger, Øvre glassgård.

The Housing Question, Rome, 2013, Vladan Jeremic and Rena Rädle
I animasjonen “The Housing Question”, avsløres modeller av markedsrettet velferd og kommersialisering av offentlige tjenester som er rettet mot det europeiske prekariatet, som på denne måten nektes retten til urban livsstil. Rädle & Jeremić peker i filmen på et system som utviklets i byen Roma, hvor romfolk plasseres i ghettofiserte bosetninger og overvåkes av sikkerhetsvakter
Animasjonen består av animerte tegninger av byen Roma og fortellerstemmen til tre karakterer: en eldre kvinne som overlevde en konsentrasjonsleir i Tyskland, og to yngre mannlige karakterer som bor i dagens moderne ghettofiserte bosetninger i Roma. Animasjonen viser hvordan en rasistisk politikk fortsatt utøves i Europa overfor romfolk. Stemmene plasseres i kjente historiske omgivelser i byen Roma, slik som Casilina 700 og 900 hvor bosetninger har blitt revet og innbyggerne flyttet til container brakker.
www.modukit.com/raedle-jeremic

Konkret – video (20 min) / Jesper Alvær
Videoen Konkret er et resultat av 42 møter med dagarbeidere. Alvær ansatte arbeiderne gjennom NAV, som formidler korttidsoppdrag på dagen til arbeidsvillige personer som er innstilt på å gjøre en god jobb. Verket kan sies å handle om forholdet mellom ulike typer arbeid, og kunstnerens og arbeiderens roller som som henholdsvis oppdragsgiver og ansatt.
Dagen med hver enkelt ble brukt til å reflektere over møtet som arbeid. Ulike arbeidserfaringer og tanker rundt arbeid og sysselsetting generellt ble drøftet så vel som premisset for den litt spesielle arbeidssituasjonen Alvær kunne tilby. Enkle tegninger og notater med assosiasjoner til spørsmålene som ble diskutert ble tatt vare på etter hvert intervju, og danner utgangspunkt for verket.
I videoen veksler Alvær mellom poetiske gjengivelser av de ansattes observasjoner og historier, og egne refleksjoner rundt kunstverkets tilblivelse og deltagernes medvirkning i den kunstneriske prosessen. Hvert avsnitt slutter med et nærbilde av et ensfarget ark. Dette peker, i følge kunstneren selv, på forholdet mellem abstrakt og konkret arbeid, det grenserommet som verket er blitt til i. Alle de fargede arkene ble utført på oppdrag. Selv om oppgaven med å fargelegge papiret ikke var så annerledes enn å male en vegg for eksempel, forøvrig en ganske vanlig oppgave i denne sammenhengen, førte den ofte til en diskusjon om arbeidets natur, og spørsmål vedrørende den ansattes rett til å tegne andre ting og å påvirke resultatet.

(Utdrag fra verksbeskrivelse, Konkret, fra utstillingen Arbeidstid, Henie Onstad Kunstsenter, 2013)