Scene for Storholt, Stenshjemmet, Stensen, Sjøbrend og Stensland. Og Knut Knudsen.

Fredag, 26.04.13, kl 13.00, Levanger Stadion

En performance av Karianne Stensland

 

Perfomancen presenteres i forbindelse med byutviklingseminaret i Levanger, og som en prelansering av Byprosjekter 2013-2014.

Byprosjekter er en serie med nye kunstneriske undersøkelser og inngrep i kulturmiljøet i Levanger sentrum, nå under fredning av Riksantikvaren.

Byprosjekter er støttet av URO/Koro.

 

LEVARTinvitation
Foto: LevArt/ Einar Faret Saastad

 

Scene for Storholt, Stenshjemmet, Stensen, Sjøbrend og Stensland. Og Knut Knudsen. 

Knudsen var her. Storholt, Stenshjemmet, Stensen og Sjøbrend var her. Til og med Eric Heiden var her. På sykkel. På skøytar. Rundt og rundt, de for. Vinnarar, taparar, spenning og fart. Stensland er på banen no. For å parre kunsten og sporten. Får ho det til? Løpet er kjørt. Legendariske Levanger Stadion er i ferd med å bli ein anna stad. Stadionet bygges om til park. Ein park for pust i bakken. Der travelheita skyves vekk og folk kjem til hektene att.

Med denne performancen fortsetter Stensland sin undersøkelse av kunstneriske muligheter på Levanger Stadion. Første performance og videoarbeid var våren 2012 med Stykke for arbeid og kunst. I år gjør hun performancen Scene for Storholt, Stenshjemmet, Stensen, Sjøbrend og Stensland. Og Knut Knudsen. Også her jobber Stensland stedsspesifikt og med utgangspunkt i de fysiske endringene som har skjedd siden sist i forbindelse med det framtidige parkanlegget. Tredje og siste performancen i denne serien presenteres i 2014.

Stensland har MFA fra Kunstakademiet i Trondheim. Hun har studert et år ved St. Petersburg Teaterinstitutt, og kobler erfaringen fra billedkunst og teater opp til egen kunsteriske praksis. Stensland skriver for tiden på ei bok og deltar på Norsk Skulpturbiennale 2013.

Dokumentering av Karianne Stensland performance på Levanger stadion - LevArt
Dokumentering av Karianne Stensland performance på Levanger stadion - LevArt
Dokumentering av Karianne Stensland performance pΠLevanger stadion - LevArt
Dokumentering av Karianne Stensland performance pΠLevanger stadion - LevArt
Dokumentering av Karianne Stensland performance pΠLevanger stadion - LevArt
Dokumentering av Karianne Stensland performance pΠLevanger stadion - LevArt
Dokumentering av Karianne Stensland performance pΠLevanger stadion - LevArt
Dokumentering av Karianne Stensland performance pΠLevanger stadion - LevArt
Dokumentering av Karianne Stensland performance pΠLevanger stadion - LevArt
Dokumentering av Karianne Stensland performance pΠLevanger stadion - LevArt
Dokumentering av Karianne Stensland performance pΠLevanger stadion - LevArt
Dokumentering av Karianne Stensland performance pΠLevanger stadion - LevArt
Dokumentering av Karianne Stensland performance pΠLevanger stadion - LevArt
Dokumentering av Karianne Stensland performance pΠLevanger stadion - LevArt
Dokumentering av Karianne Stensland performance pΠLevanger stadion - LevArt
Dokumentering av Karianne Stensland performance pΠLevanger stadion - LevArt
Dokumentering av Karianne Stensland performance pΠLevanger stadion - LevArt
Dokumentering av Karianne Stensland performance pΠLevanger stadion - LevArt
Dokumentering av Karianne Stensland performance pΠLevanger stadion - LevArt
Dokumentering av Karianne Stensland performance pΠLevanger stadion - LevArt
Dokumentering av Karianne Stensland performance pΠLevanger stadion - LevArt
Dokumentering av Karianne Stensland performance pΠLevanger stadion - LevArt
Dokumentering av Karianne Stensland performance pΠLevanger stadion - LevArt
Dokumentering av Karianne Stensland performance pΠLevanger stadion - LevArt
Dokumentering av Karianne Stensland performance pΠLevanger stadion - LevArt
Dokumentering av Karianne Stensland performance pΠLevanger stadion - LevArt
Dokumentering av Karianne Stensland performance pΠLevanger stadion - LevArt
Dokumentering av Karianne Stensland performance pΠLevanger stadion - LevArt
Dokumentering av Karianne Stensland performance pΠLevanger stadion - LevArt
Dokumentering av Karianne Stensland performance pΠLevanger stadion - LevArt
Dokumentering av Karianne Stensland performance pΠLevanger stadion - LevArt
Dokumentering av Karianne Stensland performance pΠLevanger stadion - LevArt
Dokumentering av Karianne Stensland performance pΠLevanger stadion - LevArt
Dokumentering av Karianne Stensland performance pΠLevanger stadion - LevArt

Foto: LevArt/ Monica A. Svorstøl