Deep Sites

5.-20. september 2014

 

poster names no

 

Åpning: 6. september kl 12.00, Levanger torg

4.september: Programlansering, Trondheim (mer info om tid og sted kommer)
5.september: Åpning av Deep Sites prosjektkontor og programlansering, Levanger.

 

Regina Möller, Vladan Jeremic og Rena Rädle, Levanger Kino Group / Nomeda Urbonas, Edvine Larssen, Cathrine Dahl og Ørjan Aas, Karianne Stensland, RAKE

Kurator: Anne-Gro Erikstad

 

Deep Sites er en utstilling i form av en serie kunstneriske intervensjoner i det historiske kulturmiljøet i Levanger. I perioden 5.-20. september presenteres nye arbeider av sju kunstnere og kunstnersamarbeid på ulike steder i byen. På programmet står også kunstnersamtaler, filmvisninger og møter mellom publikum, kunstnere og andre aktører. I Deep Sites trer byen frem som et sted der fortid og nåtid, ettertanke og konfrontasjon, felles arenaer og rom som til vanlig er lite synlige filtres sammen. Et sted rikt på potensiale, der nye visjoner og politiske ideer og løsninger utviklet i tidligere tider (re-) aktualiseres i lys av dagens utfordringer og økologiske og økonomiske kriser.

 

—-

 

Levanger sentrum, som på 50- og 60-tallet enda var et aktivt handelssentrum er i dag preget av næringsflukt. Mange av de gamle butikklokalene står tomme og er merket av forfall, og en viss melankoli har preget byen de siste årene. Bygningsmassen i trehusbyen er nå under fredning av Riksantikvaren og har blitt vurdert til å være kulturmiljø av nasjonal interesse forankret i den norske kulturminneloven. Dette har brakt en viss optimisme og fremtidstro tilbake til byen.

I følge §2 i kulturminneloven viser begrepet “kulturmiljø” til “områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng”. Kulturmiljøet gir altså sammenhengen som enkeltobjekter går inn i. Når kulturmiljøet har kulturminner fra ulike tidsperioder sier man at det har “tidsdybde”. Tittelen Deep Sites, viser til steder som har tidsdybde, men uttrykket er også beslektet med the deep web, nettsider som ikke er tilgjengelige ved konvensjonelle søk.

Kulturarv produseres i dag av økonomiske, politiske eller kulturelle grunner. I en tid når historie og kulturarv hypes, ønsker Deep Sites å undersøke “kulturmiljøet Levanger sentrum” som et sted som har en “dyp” historie – lag av mening og stillheter, og som et imaginært og agonistisk sted; byen som kulturarv.

 

 

 

Takk til:
Arild Bye, Morten Skaufel, Sivert Geir Løvås, Bymuseet i Levanger, Festiviteten Kino og Kulturhus, Levanger kommune; Bygg- og Eiendom, Kommunalteknikk og Drift og Anlegg, Levanger Museum, Coop Mega, Levanger, Per Anker Johansen

 

Levanger kommunevåpen                Koro.no         programme research       artcommonspace        Untitled-1 copy

 

Grafisk design: Joana Bruno