Konstnärshemmet – Lisa Stålspets

 

 

 

Svensk tekst (serie med tre bøker): NOK 250,-


«Konstnärshemmet» er en omsorgsinstitusjon for eldre, pleietrengende kunstnere og kulturarbeidere. Institusjonen er konstruert på den sosialdemokratiske ordens vaklende fundament og med et solid sosialt engasjement. Denne «kunstnerromanen» i tre deler ble skrevet og utgitt over en periode på fire år. Her møter vi både den unge kunstneren som strever med å få endene til å møtes, og de gamle som opplever at kroppen ikke lenger strekker til. Teksten reflekterer over spørsmål som identitet, arbeid og omsorg, og hvordan vi kan ta vare på våre eldste. Lisa Stålspets er basert i Stockholm.

 

Opplager: 2012-2016

Copyright © Lisa Stålspets for hennes tekst
Copyright © LevArt for denne utgaven
Design: Joana Bruno / LevArt
Trykt 2015 hos Trykkpartner, Trondheim, Norge
Opplag: 200 eksemplar

Konstnärshemmet, del 1. ble første gang publisert i forbindelse med Lisa Stålspets deltagelse i utstillingen Any Where out of the World, LevArt 2.juni-20.juni 2012.
Kurator: Anne-Gro Erikstad